Stop spadkowi czytelnictwa
2 gru 2010 09:27

8 grudnia br. w Bibliotece Narodowej odbędzie się kongres pod hasłem „Czytanie Włącza!” inaugurujący obywatelską koalicję „Republika Książki”, której celem jest przeciwdziałanie spadkowi czytelnictwa w Polsce. Akcja „Czytanie Włącza” rozpocznie obywatelską kampanię łączącą różne środowiska wobec zagrożeń wynikających ze spadającego w Polsce poziomu czytelnictwa, wprowadzenia podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz groźby systematycznego zmniejszania się liczby kompetentnych odbiorców kultury. Celem organizatorów jest zawiązanie koalicji ponad podziałami, skupiającej przedstawicieli władz centralnych, samorządowych, urzędników, organizacji pozarządowych, twórców oraz przedstawicieli świata mediów i biznesu. Kongres będzie się składał z dwóch równoległych części, które poprowadzą Jerzy Baczyński - redaktor naczelny „Polityki” i Katarzyna Janowska - redaktor naczelna „Przekroju”. Prowadzącym będą towarzyszyć inni czołowi dziennikarze. W trakcie konferencji odbędzie się debata poświęcona takim zagadnieniom, jak: książki i biblioteki w strategiach państwa, kryzys czytelnictwa, cyfrowe czytelnictwo oraz przyszłość książek i bibliotek. Przez cały dzień potrwa także forum, którego tematem przewodnim będzie przyjemność czytania. Uczestniczyć w nim będą wybitni twórcy polskiej kultury, intelektualiści, działacze organizacji pozarządowych, przedstawiciele mediów, świata biznesu oraz polityki. Przedsięwzięciu temu patronuje Komitet z udziałem pierwszej damy Anny Komorowskiej oraz przedstawicieli świata kultury i nauki, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych. W Komitecie Patronów zasiada także Wiesław Podkański, prezes Izby Wydawców Prasy. Opracowano na podstawie informacji IWP