Wyniki Agfa Graphics za 3. kwartał 2010
6 gru 2010 14:11

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał 2010 oraz za pierwszych dziewięć miesięcy tego roku. 3. kwartał 2010 oznaczał dla grupy Agfa-Gevaert kolejne udane miesiące, w czym duży udział miały jej obie strategiczne jednostki biznesowe: Agfa Graphics i Agfa HealthCare. Koncern odnotował w nim wzrost przychodów o 9 proc. w porównaniu z 3. kwartałem 2009, na co wpłynęły także pozytywne różnice kursowe. Sukces wdrażanych przez kierownictwo Agfa-Gevaert programów oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych spowodował, że marża zysku brutto z działalności podstawowej wyniosła w omawianym okresie 32,7 proc., przy wskaźniku 32,3 proc. w 3. kwartale 2009. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 16 mln euro, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu z 4 mln euro w 3. kwartale 2009. Pomimo tego, że na ubiegłoroczne wyniki 3. kwartału Agfa Graphics miało pozytywny wpływ jednorazowe przejęcie własności intelektualnej o wartości 17 mln euro, w analogicznym okresie 2010 firma odnotowała wzrost przychodów o 16,3 proc. (9,3 proc. z wyłączeniem różnic kursowych). Był on przede wszystkim wynikiem wzrostu wewnętrznego firmy i jej niedawnych strategicznych ruchów na rynku poligraficznym. W segmencie cyfrowego prepressu na dalsze wzrosty Agfa Graphics wpłynął wzmożony popyt zarówno w zakresie analogowych filmów CtF, jak i cyfrowych płyt CtP. Zwiększoną sprzedaż odnotowano zwłaszcza w sektorze płyt, choć tu firma musiała się zmierzyć z dużą presją cenową ze strony rynku. Marża zysku brutto Agfa Graphics wyniosła w 3. kwartale br. 29,8 proc., przy 29,9 proc. w analogicznym okresie roku 2009. Wyłączając efekt wcześniej wspomnianego przejęcia własności intelektualnej, ubiegłoroczna marża osiągnęłaby poziom 26,3 proc. Jej poprawa wynika głównie z większej sprzedaży, wdrożenia programów oszczędnościowych oraz korzystnej sytuacji na rynkach surowcowych. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w omawianym okresie 39,8 mln euro (10 proc. przychodów), zaś zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej osiągnął poziom 29 mln euro (7,3 proc. przychodów). Pomimo wzrostu cen surowców wykorzystywanych w bieżącej działalności spółki, kierownictwo Agfa-Gevaert podtrzymuje prognozy na 2010 rok zawarte w komunikacie prasowym podsumowującym 1. półrocze. Zakładają one, że w skali całego roku grupa odnotuje wzrost przychodów wielkości ok. 200 mln euro w porównaniu z wynikiem za rok 2009. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

error: Kopiowanie zabronione!
cript>