Arjowiggins sprzedaje dwie papiernie
14 gru 2010 13:09

Grupa Arjowiggins poinformowała o zamiarze sprzedaży grupie Munksjo dwóch swoich fabryk: w Arches (Francja) i Dettingen (Niemcy). Projekt ten, który musi uzyskać akceptację europejskich organów ds. konkurencji, mógłby zostać sfinalizowany w pierwszym kwartale 2011. Będzie on także przedmiotem konsultacji z instancjami reprezentującymi personel obu zakładów. Wartość papierni w Arches i Dettingen jest szacowana na 95 mln euro. Stanowią one część oddziału Solutions Industrielles (Rozwiązania przemysłowe) i generują obrót w wysokości ok. 220 mln euro, z czego dwie trzecie w segmencie Decor. Zatrudniają 720 osób. Papiery dekoracyjne produkowane w tych zakładach są stosowane w produkcji mebli i parkietów, papiery ścierne w przemyśle samochodowym i w budownictwie, natomiast cienkie papiery nieprzezroczyste w przemyśle farmaceutycznym. Zgodnie ze strategią grupy Sequana zakładającą jej uczestnictwo w konsolidacji sektora papierniczego i kontynuację długoterminowych planów dotyczących centralizacji dystrybucji, sprzedaż ta pozwoliłaby grupie na wzmocnienie jej struktury finansowej i dalsze oddłużenie. Łącznie z niedawną sprzedażą sektora biurowego firmy Antalis kwota aktywności zbytych przez Sequanę w 2010 roku wzrośnie do ponad 120 mln euro. Nabycie papierni w Arches i Dettingen pozwoliłoby z kolei grupie Munksjo na osiągnięcie pozycji pierwszoplanowego gracza w tych specjalistycznych segmentach, z perspektywą znaczącego wzrostu. Po zbyciu obu zakładów oddział Solutions Industrielles grupy Arjowiggins będzie się składał z działów Medical i Hopital, generujących obroty w wysokości 72 mln euro, i będzie w dalszym ciągu umacniał swoją pozycję na tych rynkach. Na podstawie Graphiline.com opracowała IZ