Budynek Wojskowej Drukarni w Łodzi na sprzedaż
16 gru 2010 09:35

Według informacji zamieszczonej na portalu www.rynek-ksiazki.pl, 10 stycznia 2011 w siedzibie Wojskowej Drukarni w Łodzi przy ul. Gdańskiej 130 ma się odbyć licytacja w związku z przetargiem ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 130 i prawa własności budynków pod tym samym adresem, stanowiących odrębną nieruchomość. Są to: budynek produkcyjny, budynek socjalno-magazynowy, dwa budynki garaży oraz dwa budynki magazynowe o łącznej powierzchni 1312 m2. W ogłoszeniu zamieszczonym w „Rzeczpospolitej” we wrześniu br. podano, że wartość rynkowa prawa użytkowania gruntu wraz z prawem własności wspomnianych budynków wynosi 7,97 mln zł i na tyle samo wyznaczono cenę wywoławczą, natomiast wadium na kwotę 797 tys. zł. Wpłacenie wadium do 9 stycznia jest warunkiem udziału w licytacji. Jak zapewnił „Poligrafikę” Marek Idowski, prezes zarządu WDŁ, sprzedaż dotychczasowej siedziby nie oznacza likwidacji drukarni, która będzie kontynuowała działalność w nowej lokalizacji, oczywiście na terenie Łodzi. Oprac. IZ