Tymczasowe cło antydumpingowe na papiery z Chin
28 gru 2010 11:32

W toku prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania antydumpingowego dotyczącego importu niektórych rodzajów papieru z Chin, o czym informowaliśmy w „Poligrafice” (postępowanie dotyczy niektórych rodzajów cienkiego papieru powlekanego i tektur) zostało wstępnie potwierdzone stosowanie praktyk dumpingowych przez producentów i eksporterów z Chin. W związku z tym ustalono tymczasowe cło antydumpingowe na wymienione rodzaje papieru w wysokości od 19,7 proc. do 39,1 proc. Cło zaczęło obowiązywać 18 listopada 2010 i pozostaje w mocy przez 6 miesięcy. Komisja Europejska w dalszym ciągu prowadzi postępowanie mające na celu ostateczne potwierdzenie lub wykluczenie stosowania cen dumpingowych. Opracowano na podstawie biuletynu APK „Kormoran” z grudnia 2010