Łódzkie Zakłady Graficzne spółką z o.o.
3 sty 2011 13:58

Na stronie internetowej Łódzkich Zakładów Graficznych można znaleźć informację, że 1 grudnia 2010 w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego przekształciły się one w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Nowa spółka działa pod firmą: Łódzkie Zakłady Graficzne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a skrót firmy brzmi: Łódzkie Zakłady Graficzne sp. z o.o. Siedziba spółki, adres i telefony, NIP, regon oraz osoba zarządzająca spółką pozostały niezmienione. Kapitał zakładowy wynosi 1 mln 400 tys. zł. Na stronie zamieszczono też komunikat: „W związku z pojawieniem się na rynku spółki z o.o. o nazwie ŁZGRAF Zakłady Graficzne z siedzibą w Łodzi przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 247/249 – mogącej wprowadzać w błąd naszych Partnerów Gospodarczych i Przyjaciół, uprzejmie informuję, że Łódzkie Zakłady Graficzne sp. z o.o. działające w Łodzi przy ul. Dowborczyków 18 nie mają nic wspólnego zarówno z ww. spółką z o.o., jak i osobami ją reprezentującymi. Równocześnie informuję, że Łódzkie Zakłady Graficzne sp. z o.o. są Spółką Skarbu Państwa, a osobą upoważnioną jednoosobowo do reprezentacji Spółki jest prezes zarządu.” Łódzkie Zakłady Graficzne sp. z o.o. to drukarnia o 80-letniej tradycji, której specjalnością jest wykonywanie druków jedno- i wielobarwnych techniką offsetową. Zakład wciąż czeka na prywatyzację; na wspomnianej stronie internetowej można przeczytać, że żadna z dwóch ofert dotyczących jego zakupu złożonych w ostatnim postępowaniu prywatyzacyjnym przeprowadzonym na przełomie lat 2009/2010 nie została przyjęta przez właściciela przedsiębiorstwa. Opracowano na podstawie www.lzgraf.com.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>