12. Zimowa Konferencja Poligraficzna
17 sty 2011 15:19

Ponad 40 osób, m.in. przedstawiciele państwowych i prywatnych zakładów poligraficznych oraz firm handlowych, wzięło udział w 12. Zimowej Konferencji Poligraficznej zorganizowanej przez Szczecińską Agencję Edukacyjną. Spotkanie odbyło się w dniach 9-12 stycznia br. w Domu Zdrowia „Rysy” w Bukowinie Tatrzańskiej. Pierwszym referentem był Jerzy Kaczmarek z Międzynarodowych Targów Poznańskich, kierujący projektem Poligrafia. Zaprezentował on wstępne informacje na temat targów Poligrafia 2011 (i ich integralnej części – Digital Printing Expo) oraz Euro-Reklama 2011; przytoczył również dane statystyczne ich poprzedniej edycji. Kolejne referaty były związane z mottem 12. Zimowej Konferencji Poligraficznej, którym była „Barwa w druku od A do Z”. Mariusz Geras z firmy Kodak Polska wystąpił z referatem „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie”, prezentując m.in. oprogramowanie Kodak ColorFlow. Adam Bieniewski z firmy Konica Minolta Business Solutions Polska przedstawił systemy kontroli barwy znajdujące zastosowanie w cyfrowych maszynach produkcyjnych Konica Minolta. Z kolei Robert Kuczera z Michael Huber Polska poprowadził prezentację poświęconą standardom farbowym w druku offsetowym. Temat standaryzacji i kontroli był kontynuowany drugiego dnia konferencji. Tu jako pierwsza wystąpiła Małgorzata Lososova Ungradova z firmy X-Rite – sponsora konferencji – z referatem pt. „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, w którym m.in. zaprezentowała rozwiązania tego producenta w zakresie kontroli kolorystycznej. Danuta Tyrowicz z firmy Frogimus, będącej partnerem merytorycznym konferencji, przedstawiła różne systemy standaryzacji i kontroli jakości druku, prezentując praktyczne przypadki wdrożeń tego rodzaju systemów w kilku polskich drukarniach. Na zakończenie wystąpił Jerzy Lipiec z Ferag Polska, który zaprezentował systemy kontroli stosowane w maszynach rolowych, produkowane przez firmę 3T Control. Konferencji – jak co roku – towarzyszyły zawody narciarskie Huber Ski Cup Bukowina 2011 o puchar firmy Michael Huber Polska. W ich 7. edycji w kategorii kobiet zwyciężyła Danuta Tyrowicz z firmy Frogimus (która zajęła też 2. miejsce w klasyfikacji generalnej), drugie miejsce zajęła Katarzyna Zindulska-Wickens z firmy Zinart, trzecie – Bożena Paszkiewicz z Wydawnictwa Sejmowego. Z kolei wśród mężczyzn (jak też w klasyfikacji generalnej) najlepszy okazał się Michał Łepkowski z Océ Poland, kolejne miejsca zajęli Adam Bieniewski z Konica Minolta Business Solutions Polska i Janusz Kozak z Deutsche Leasing Polska. Uroczyste wręczenie pucharu firmy Michael Huber Polska oraz nagród dla zwycięzców odbyło się podczas kończącej konferencję wspólnej kolacji, zorganizowanej w karczmie „Pod Miedzom”. Opracowano na podstawie informacji SAE