Nowa dyrektor ds. finansów i administracji w Ricoh Polska
20 sty 2011 11:45

Do zarządu Ricoh Polska weszła Małgorzata Pergał, obejmując jednocześnie stanowisko dyrektora ds. finansów i administracji. Ukończyła wydział Handlu Wewnętrznego SGPiS na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Księgowości, Organizacji i Audytu w wojewódzkim oddziale Społem. W latach 1993-1997 pełniła funkcję głównej księgowej w General Motors. Od roku 1997 związana była z Sun Microsystems Poland, gdzie piastowała stanowiska: głównej księgowej, dyrektora finansowego, a później członka zarządu. Posiada tytuł biegłego rewidenta. W Ricoh Polska Małgorzata Pergał odpowiada za kształtowanie polityki finansowej spółki, tworzenie i zarządzanie długo- i średnioterminową strategią finansową, planowanie i prognozowanie aktywności wspierających rozwój biznesu, a także sprawy administracyjne, w tym zapewnienie narzędzi i infrastruktury potrzebnej do dynamicznego rozwoju Ricoh Polska. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh Polska