Stora Enso i Arauco budują celulozownię w Urugwaju
21 sty 2011 10:33

Firmy Stora Enso i Arauco poinformowały, że stworzona przez nie spółka joint-venture Montes del Plata wybuduje w urugwajskim Punta Pereira (departament Colonia) nowoczesną celulozownię o mocach wytwórczych rzędu 1,3 mln ton. Cała inwestycja pochłonie ok. 1,9 mld USD (1,4 mld euro). Każdy z udziałowców spółki stanie się właścicielem 50 proc. udziałów nowo powstałego zakładu i będzie miał prawo do dysponowania połową realizowanej w nim produkcji. Projekt zostanie w ok. 40 proc. sfinansowany z majątku własnego obu firm, a w pozostałych 60 proc. ze zobowiązań zaciągniętych przez Montes del Plata. Projekt inwestycyjny zakłada wybudowanie od podstaw nowoczesnej celulozowni działającej zgodnie z regułami BAT (Best Available Techniques), studni głębinowej oraz elektrowni działającej w oparciu o surowce odnawialne. Jak wynika z zapowiedzi Stora Enso i Arauco, nowy zakład ma rozpocząć działalność pod koniec 1. kwartału 2013 roku. Podstawę w zakresie surowca drzewnego mają stanowić własne plantacje eukaliptusowe należące do Montes del Plata. Obecnie spółka jest właścicielem 254 tys. ha lasów w Urugwaju, z czego 138 tys. ha stanowią plantacje, 100 tys. ha znajduje się pod ochroną, zaś pozostałe 16 tys. ha można w każdej chwili zagospodarować z myślą o zalesieniu. „Produkcja taniej, opartej na własnych plantacjach celulozy jest jednym z podstawowych założeń naszej długofalowej strategii. Ta inwestycja to znaczący krok w jej realizacji, jak również w budowie przyszłości całej grupy Stora Enso. Nowy projekt inwestycyjny chcemy wdrażać przy życzliwym wsparciu i w ścisłej współpracy z urugwajskimi władzami rządowymi i lokalnymi. Jesteśmy również dumni z faktu, że naszym partnerem jest Arauco – firma podzielająca naszą wizję zbudowania w Urugwaju zakładu, który będzie stanowił modelowy przykład dla reszty świata” – powiedział Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. Nowa celulozownia będzie największą w historii prywatną inwestycją zrealizowaną na obszarze Urugwaju. Budowa i działalność zakładu będą miały znaczący wpływ na tutejszą gospodarkę i kwestie socjalne. Na budowie celulozowni będzie pracować średnio 3,2 tys. osób (w szczycie nawet 6 tys.), zaś docelowo zakład ma zatrudniać około 500 pracowników. Przewiduje się, że podczas trwania budowy PKB Urugwaju wzrośnie dzięki nowej inwestycji o 0,8 proc., zaś po uruchomieniu zakładu – o 2 proc. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!
cript>