APP o antydumpingowych działaniach Unii i zagrożeniu dla europejskiego przemysłu poligraficznego
24 sty 2011 11:17

Zdaniem koncernu Asia Pulp and Paper (APP), decyzja Komisji Europejskiej z listopada ub.r. dotycząca nałożenia tymczasowych ceł antydumpingowych na przywóz cienkiego papieru powlekanego (Coated Fine Paper – CFP) z Chin stanowi poważne zagrożenie dla europejskiego przemysłu poligraficznego oraz zagrożenie dla zatrudnienia. Podczas gdy produkcja CFP to tylko 10 000 stanowisk w całej EU27, przemysł poligraficzny zatrudnia ok. jednego miliona osób i jest pośrednio odpowiedzialny za dalsze stanowiska w branżach powiązanych jak branża farb drukarskich i płyt. Takie działanie antydumpingowe stanowi - jak uważa APP - potencjalny „strzał do własnej bramki”, jeśli chodzi o europejskie stanowiska pracy. „Ograniczenie dostępu do ważnego międzynarodowego źródła papieru wysokiej jakości po konkurencyjnych cenach na poziomie światowym zdaje europejskich drukarzy na łaskę zachodnioeuropejskich producentów papieru powlekanego o ustalonej reputacji, a ich podstawową troską jest ochrona własnych zysków i siła rynkowa w zakresie kontroli cen CFP na rynkach europejskich. Skutkiem tego może być skierowanie europejskiego przemysłu drukarskiego do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej, gdzie może on mieć dostęp do wysokiej jakości papieru powlekanego po cenach konkurencyjnych na poziomie światowym. W przypadku takiego scenariusza europejskie stanowiska pracy w branży drukarskiej zostaną utracone” - czytamy w komunikacie APP. Takie opłaty zabezpieczające wobec chińskiego CFP ostatecznie spowodują wzrost cen w branży poligraficznej w całej Europie – uważa APP. Według azjatyckiego koncernu dowody dla decyzji UE dotyczącej tymczasowych środków antydumpingowych są nikłe, ponieważ: udział Chin w rynku CFP w Europie jest mniejszy niż 5 proc.; zakres sprawy jest bardzo wąski i nie obejmuje papieru do offsetu wstęgowego; sprawa nie obejmuje również aktywów M-real nabytych przez Sappi; UE porównuje konkurencyjność kosztową Chin i gospodarki amerykańskiej, a nie podaje realistycznego porównania. APP apeluje do wszystkich drukarzy o wypowiedzenie się w tej sprawie. Przypomnijmy, że – jak informowała „Poligrafika” w grudniu ub.r. - w toku prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania zostało wstępnie potwierdzone stosowanie praktyk dumpingowych przez producentów i eksporterów z Chin. W związku z tym ustalono tymczasowe cło antydumpingowe na niektóre rodzaje cienkiego papieru powlekanego i tektur w wysokości od 19,7 proc. do 39,1 proc. Zaczęło ono obowiązywać 18 listopada 2010 i pozostaje w mocy przez 6 miesięcy. Komisja Europejska w dalszym ciągu prowadzi postępowanie mające na celu ostateczne potwierdzenie lub wykluczenie stosowania cen dumpingowych. Opracowano na podstawie informacji APP