Ricoh inwestuje w usługi zarządzania dokumentami
26 sty 2011 12:28

Podczas globalnej konferencji prasowej, która odbyła się w Tokio, Londynie i Nowym Jorku, firma Ricoh Company, Ltd. poinformowała o inwestycjach, których celem jest dynamiczne przyspieszenie przesunięcia działalności biznesowej w stronę modelu usług dla firm. W ciągu trzech lat Ricoh zainwestuje 300 milionów USD w swoją globalną infrastrukturę Usług Zarządzania Dokumentami (MDS – Managed Document Services). Firma Ricoh powołuje się na wyniki badania, które pokazuje, że najwyżsi managerowie w korporacjach błędnie uważają, że koszty związane z dokumentami są nieistotne. Obliczono, że dzięki skutecznemu zarządzaniu dokumentami firma o rocznych przychodach w wysokości 250 milionów USD może oszczędzić ponad 6 milionów USD rocznie na kosztach związanych m.in. z drukiem, obsługą IT oraz zarządzaniem dokumentami. Z innych badań wynika także, że choć firmy są świadome konieczności uzyskania lepszego wglądu w ich procesy informacyjne i obieg dokumentów, to jednak w dalszym ciągu wykazują niewielkie zrozumienie co do tego, jak duże sumy pieniędzy są wydawane w tym obszarze. Ponadto, kadra kierownicza nie jest świadoma faktu, że strategia zarządzania dokumentami mogłaby przynieść firmie duże oszczędności i w ogólnym rezultacie doprowadzić do zwiększenia zysków. Jak uważa firma Ricoh, przyspieszenie przesunięcia jej działalności w stronę usług z silną koncentracją na usługach zarządzania dokumentami pomoże klientom lepiej reagować na ciągły napływ informacji. Zaplanowane inwestycje mają też przyspieszyć zmianę dotychczasowego podejścia do biznesu. Jednym z celów jest stosowanie dobrych praktyk i najnowocześniejszych technologii, które pozwolą na zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla oraz osiągnięcie przez Ricoh rocznych wpływów z MDS na poziomie 3,3 mld USD do roku finansowego 2013. W ramach inwestycji firma planuje też zwiększenie całkowitej liczby pracowników w sektorze usług zarządzania dokumentami oraz standaryzację ich wyszkolenia w zakresie sprzedaży i świadczenia usług. Usługi Zarządzania Dokumentami firmy Ricoh mają na celu uproszczenie kluczowych procesów firmowych poprzez koncentrację na procesach, ludziach oraz technologii i innowacjach, prowadząc do ciągłego doskonalenia. Jak twierdzi firma, celem jej działania jest pomoc organizacjom w lepszym zarządzaniu i wykorzystaniu informacji, co ma prowadzić do uzyskania przez nie lepszych wyników. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh