Document Manager NX ułatwia korzystanie z dokumentów
31 sty 2011 14:37

Firma Ricoh ogłosiła wprowadzenie na rynek aplikacji Document Manager NX. Oprogramowanie przeznaczone do komputerów stacjonarnych sprawia, że codzienne przetwarzanie dokumentów staje się łatwiejsze i szybsze, gdyż eliminuje czasochłonne czynności związane ze zmianą formatu i ponownym tworzeniem dokumentów, pozwalając użytkownikom na konwersję i łączenie różnych typów dokumentów za pomocą prostego narzędzia „przeciągnij i upuść”. Ostatnie badania IDC wykazały, że pracownicy przetwarzający informacje spędzają przeciętnie 7,4 godziny w tygodniu na „poszukiwaniu informacji, których w rezultacie nie znajdują” oraz formatowaniu danych z różnych źródeł. Oznacza to, że tracą prawie cały dzień w tygodniu, a koszt straconego czasu wynosi prawie 12 000 USD na jednego pracownika w ciągu roku. Jednym z największych wyzwań, z którym należy się zmierzyć przystępując do rozwiązania tego problemu, jest niekompatybilność różnego rodzaju plików papierowych i elektronicznych używanych w codziennej pracy. Aplikacja Document Manager NX rozwiązuje ten problem. Za pomocą oprogramowania pracownicy mogą w prosty sposób i w krótkim czasie dokonywać konwersji skanowanych dokumentów papierowych i ponad 150 różnych typów plików do formatów cyfrowych, które można następnie edytować poprzez manipulowanie nimi i łączenie stosownie do potrzeb. Szybka konwersja plików pozwala tworzyć dokumenty, które zachowują istniejące formatowanie i układ, a wszystko dzieje się ciągu zaledwie paru sekund. Dokumenty mogą być konwertowane do plików elektronicznych, które można łatwo i szybko wyszukiwać. „Document Manager NX zmieni sposób pracy użytkowników ze wszystkich obszarów biznesu i zwiększy ich wydajność - powiedział Akihiro Suzuki, starszy kierownik produktu i rozwiązań z Advanced Solutions Centre, Ricoh Europe. - Kierownik działu sprzedaży będzie mógł używać aplikacji Document Manager NX do konwersji arkusza kalkulacyjnego cen na bezpieczny plik PDF i będzie mógł połączyć go z prezentacją dotyczącą sprzedaży, zdjęciami produktu i broszurą, a następnie przedstawić go klientowi w jednym pliku. Aplikacja ta może być również używana np. do łączenia skanowanych potwierdzeń odbioru z arkuszem kalkulacyjnym cen w celu stworzenia jednego dokumentu do reklamacji kosztów – wszystko to za pomocą funkcji ‘przeciągnij i upuść’”. Instalacja oprogramowania jest prosta i może ono być używane prawie na każdym komputerze stacjonarnym. Gdy jest używane z urządzeniami wielofunkcyjnymi Ricoh i oprogramowaniem do skanowania GlobalScan NX, użytkownicy mogą skanować do różnych typów dokumentów, łącznie z Wordem, Excelem oraz PDF. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh