Kolejne wersje programów InkFormulation i ColorQuality
3 lut 2011 09:51

Firma X-Rite poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych wersji oprogramowania InkFormulation i ColorQuality opatrzonych numerem 6. Program InkFormulation 6 pozwala na bardzo szybkie obliczanie optymalnej i możliwie najtańszej receptury dla stosowanej techniki drukowania, rodzaju farby, iluminantu, biorąc pod uwagę ceny pigmentów oraz składniki i materiały wykorzystywane w całym procesie. Przyspiesza proces recepturowania farby (także w przypadku farb płynnych i specjalnych), gwarantując – zdaniem firmy X-Rite – stabilne, powtarzalne rezultaty przy wykorzystaniu szerokiej gamy podłoży (m.in. folii transparentnych i metalizowanych) dla różnych grubości farby. Program ma też zapewnić wzrost dokładności odwzorowania barw, znacznie przyspieszając osiągnięcie wzorcowego odcienia barwy. W wersji 6 zastosowano nowy, udoskonalony moduł obsługi materiałów bazowych (Basic Material Module), dzięki któremu użytkownicy mogą pracować z całą paletą dodatków w ramach jednego zestawu receptur stosowanych w drukarni bądź mieszalni farb. Pozwala on na wymianę jednego dodatku bez konieczności ponownego wpisywania w programie całej bazy kolorantów lub tworzenia jej od podstaw. Nowy moduł kalibracji grubości farby (Film Thickness Calibration Module) pozwala z kolei na szybkie i dokładne określenie właściwej grubości powłoki farbowej w druku fleksograficznym, rotograwiurowym i w sitodruku. Oznacza to wyeliminowanie konieczności ponownej kontroli znanych już receptur pod kątem różnych liniatur rastra czy pojemności kałamarzyków cylindra i ręcznego dopasowywania grubości warstwy. Nowy moduł umożliwia automatyczne obliczanie wymaganej grubości warstwy farby i zastosowanie jej dla całego zestawu kolorantów. Oba programy – InkFormulation 6 i ColorQuality 6 – są kompatybilne z nowym, stworzonym przez X-Rite standardem XRGA (X-Rite Graphic Arts Standard). Firma X-Rite udoskonaliła także inną funkcję programu – Leftover Management – pozwalającą na optymalne zarządzanie resztkami farb. InkFormulation generuje też porady dotyczące redukcji resztek farb powstałych w kolejnych procesach, co zapewnia możliwość wykorzystania każdej ich nadwyżki w nowych recepturach. InkFormulation 6 posiada też wysoką elastyczność w zakresie wymiany informacji z sieciowymi bazami danych oraz oferuje zaawansowane funkcje komunikacji internetowej, dzięki czemu drukarnie i dostawcy farb z różnych miejsc świata mogą wymieniać informacje o wzorcach barwnych i przebiegu recepturowania oraz jakości druku. Nowa wersja jest też kompatybilna z formatem wymiany danych nowej generacji CxF (Color Exchange Format), będącym standardem w dziedzinie komunikacji o barwie, pozwalając na jednoznaczne przekazanie wszystkich ważnych aspektów procesów recepturowania farb. Obecni użytkownicy oprogramowania X-Rite Color Master, którzy zdecydują się na zakup InkFormulation 6, także będą mogli bez problemu importować swoje bazy danych do IFS (Ink Formulation Software). InkFormulation 6 zawiera cyfrową bibliotekę barw, w skład której wchodzą pakiety: Pantone Plus Series (C, U), Pantone Goe System (C, U), Pantone Matching System (M) oraz HKS (E, K, N, Z). Biblioteki te zostały zmierzone bez użycia filtra oraz z filtrami polaryzacyjnymi typu D65 i UVcut (dotyczy wyłącznie bibliotek Pantone). Program jest dostępny w czterech wersjach: InkFormulation PrinterBasic, InkFormulation PrinterPro, InkFormulation Manufacturer oraz InkFormulation Online. Opracowano na podstawie informacji firmy X-Rite

error: Kopiowanie zabronione!
cript>