O jakości druku na forum poligraficznym
9 lut 2011 10:33

„Zarządzanie jakością w offsecie arkuszowym: pomiar i kontrola – online czy inline“ – pod takim hasłem firma KBA zaprezentowała na tegorocznym forum poligrafii w Stuttgarcie stan obecny oraz perspektywy w zakresie mierzenia i inspekcji jakości druku w offsecie arkuszowym. Na wstępie panelu przygotowanego przez firmę KBA, Klaus Schmidt – jej dyrektor marketingu – zaznaczył w swoim wystąpieniu, że proces restrukturyzacji i konsolidacji w przemyśle poligraficznym po kryzysie jeszcze się nie zakończył. Po ubiegłorocznym spadku obrotów o 2,5 proc. w niemieckiej branży poligraficznej, także w br. nie jest spodziewana szczególna poprawa. Dotyczy to również sprzedaży nowych maszyn. Globalna wartość zamówień na nowe arkuszowe maszyny offsetowe wzrosła w ub.r. o ok. 400 mln euro – do kwoty 3 mld euro. Do roku 2013 wzrost ten może sięgnąć ok. 4 mld euro, pod warunkiem, że utrzyma się koniunktura. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wydajność maszyn znacznie wzrosła, dlatego do realizacji takiej samej ilości zamówień potrzeba coraz mniej urządzeń. Obecnie, gdy nakłady spadają, terminy realizacji zamówień są coraz krótsze, a jednocześnie rosną wymagania klientów, jedynym wyjściem dla producentów maszyn i drukarń jest wprowadzanie ciągłych innowacji. W związku z tym zyskują na znaczeniu systemy zarządzania jakością online i inline. Steven Flemming – szef działu badawczo-rozwojowego KBA – omówił bieżący stan techniki w zakresie pomiaru i regulacji jakości w offsetowych maszynach arkuszowych. Skategoryzował dostępne systemy wg wymagań jakościowych dla farb i druku. Wśród systemów regulacji nafarbienia KBA wymienił DensiTronic i DensiTronic Professional do regulacji online oraz QualiTronic ColorControl jako wariant inline. Ponadto KBA oferuje, jako jedyny producent, moduł DensiTronic PDF – skaner do kontroli zawartości zadrukowanego arkusza online i jego porównywania z referencyjnym plikiem PDF. Holzer Druck und Medien w Weiler/Allgäu od 1996 r. stosuje we wszystkich maszynach KBA systemy pomiaru nafarbienia, a od dłuższego czasu również systemy regulacji. Obecnie są to DensiTronic z dynamiczną regulacja nafarbienia i bez niej oraz QualiTronic ColorControl. Alexander Ott – dyrektor produkcji tego przedsiębiorstwa opowiedział o swoich doświadczeniach z najnowszą techniką regulacji KBA. Na targach Ipex 2010 firma KBA po raz pierwszy zaprezentowała system pomiaru i regulacji nafarbienia QualiTronic ColorControl z InstrumentFlight firmy System Brunner. Peter Sonntag, kierownik projektu i konsultant ds. systemu w firmie System Brunner, objaśnił uczestnikom forum sposób funkcjonowania i zalety wynikające z połączenia obu tych technik. Po połączeniu systemu KBA QualiTronic ColorControl z InstrumentFlight firmy System Brunner następuje regulacja balansu w pełnych tonach, położeniu barwy, wartościach tonalnych i obrazach. System rozpoznaje i reguluje różnice rzędu +/- 1%, co oznacza, że dla drukarni przestaje istnieć pojęcie „trudnych” zamówień. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA