Nowy produkt Prisco
10 lut 2011 09:15

Prisco wprowadza na polski rynek kolejny produkt. Anti-Dust Spray Powder zaprojektowano z myślą o usunięciu elektrostatyki spomiędzy drukowanych arkuszy oraz oddzielaniu arkuszy od siebie mimo zachowania płaskiego stosu. Jak twierdzi producent, preparat w znaczny sposób zmniejsza zapylenie maszyny offsetowej. Prisco posiada w ofercie płyny buforowe eliminujące IPA z procesu drukowania, a także systemy i urządzenia do standaryzacji wody, szeroko pojętego recyklingu, jak również wiele preparatów pomocniczych. Dystrybutorem produktów Prisco jest AHR „Centrum”. Opracowano na podstawie informacji firmy AHR „Centrum”