Stora Enso: wyniki 2010 i prognozy 2011
14 lut 2011 13:21

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2010 i cały ubiegły rok. Firma odnotowała w nim znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku EBITDA, kończąc rok z zyskiem netto w wysokości ok. 770 mln euro (przy stracie w wysokości 878 mln euro rok wcześniej). W komentarzu towarzyszącym ogłoszeniu wyników Jouko Karvinen – CEO koncernu Stora Enso – podkreślił, że po kolejnym udanym kwartale firma ma szansę na dalszą poprawę swojej polityki cenowej, zwłaszcza w segmentach papierów gazetowych i magazynowych. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że 1. kwartał 2011 roku przyniesie kolejny wzrost zysku operacyjnego nieuwzględniającego jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej. „Rok 2010 zakończyliśmy bardzo pozytywnie – ocenia Jouko Karvinen we wspomnianym komunikacie. – Wzmocniliśmy naszą politykę cenową, udało nam się również zmniejszyć koszty stałe – zgodnie z założeniami programu restrukturyzacyjnego „Następny Krok” ogłoszonego wiosną 2009 roku. Wzrost kosztów utrzymania produkcji, jaki odnotowaliśmy w porównaniu z 3. kwartałem 2010 – zwłaszcza w segmentach kartonów konsumenckich i papierów magazynowych – nieco obniżył nasze przychody w tym okresie, ale był to ruch zaplanowany. Nasze działania w minionym roku koncentrowaliśmy na redukcji skutków wzrostu kosztów zmiennych – będzie to naszym głównym celem także w roku 2011. (…) niedawno ogłosiliśmy kolejne strategiczne ruchy zaplanowane na rok 2011. W Polsce zostanie wybudowana nowa maszyna do produkcji tektury opakowaniowej, co pozwoli nam obniżyć koszty, zwiększyć ofertę i poprawić samowystarczalność w zakresie dostaw tego materiału na rozwijającym się rynku wschodnioeuropejskim. Z kolei wspólnie z naszym urugwajskim partnerem – firmą Arauco – powołaliśmy do życia projekt inwestycyjny, związany z uruchomieniem w tym kraju najwyższej klasy celulozowni. (...) Przewidujemy, że sytuacja rynkowa w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku będzie raczej pozytywna – mówi Jouko Karvinen – chociaż popyt na większość gatunków papieru i wyrobów drzewnych wciąż pozostanie poniżej poziomu sprzed kryzysu finansowego. Oczekujemy w nim zwiększenia przychodów w porównaniu z 1. kwartałem 2010, głównie za sprawą dalszej restrukturyzacji kosztów oraz realizowanej polityki cenowej.” Kierownictwo Stora Enso przewiduje nieco słabsze zapotrzebowanie na papiery gazetowe w Europie, przy niezmienionym popycie na rynkach zamorskich. Z kolei w przypadku powlekanych i niepowlekanych papierów magazynowych popyt ze strony odbiorców europejskich ma być wyższy niż w analogicznym okresie ub.r. Zapotrzebowanie na papiery graficzne ma pozostać na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym, jednak nieco wyższym od odnotowanego w ostatnim kwartale 2010. Popyt na tekturę i opakowania przemysłowe wzrośnie, podobnie jak na wyroby drzewne. W przypadku papierów graficznych oczekuje się poziomu cen porównywalnego z 4. kwartałem ub.r. Ceny tektury i opakowań przemysłowych będą natomiast nieco wyższe, przy jednoczesnym niewielkim spadku cen wyrobów drzewnych. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso