Arctic Paper: wpływ niekorzystnych czynników rynkowych na zysk
2 mar 2011 10:35

Arctic Paper SA wypracował po czterech kwartałach 2010 roku przychody w wysokości blisko 2,3 mld zł, czyli o 26,5 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku 2009. Spółka zanotowała po czterech kwartałach zysk netto na poziomie ponad 28,8 mln zł oraz zysk operacyjny w wysokości blisko 17,7 mln zł. Pomimo wysokiego wykorzystania zdolności produkcyjnych wszystkich fabryk należących do Grupy, które kształtowało się na poziomie 95 proc. w ciągu 2010 roku, oraz wypracowanych wyższych przychodów ze sprzedaży wyniki wciąż pozostają pod wpływem niekorzystnych czynników rynkowych takich jak utrzymujące się wysokie ceny celulozy oraz niekorzystne dla spółki kursy walut w porównaniu z poprzednim rokiem. W okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku Grupa wprowadziła trzy znaczące podwyżki cen papieru w walutach lokalnych (głównie EUR). W drugiej połowie marca br. Grupa Arctic Paper planuje wdrożenie kolejnych podwyżek cen. W IV kwartale ub.r. oraz w całym 2010 roku Grupa Arctic Paper zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży w porównaniu z rokiem 2009 na poziomie blisko 30 proc. Wolumen sprzedaży w IV kwartale wyniósł 188 tys. ton, natomiast po wyłączeniu sprzedaży Grycksbo ok. 138 tys. Wzrost całkowitego wolumenu oraz przychodów w 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego wynikał przede wszystkim ze sprzedaży zrealizowanej przez Arctic Paper Grycksbo, która w wynikach 2010 roku ujęta jest od 1 marca 2010 roku. „Wyniki po czterech kwartałach 2010 roku pozostają pod dużą presją niekorzystnych czynników rynkowych takich jak wciąż utrzymująca się wysoka cena podstawowego dla nas surowca, czyli celulozy oraz umocnienie PLN i SEK względem EUR, które niekorzystnie wpływa na wyniki finansowe Grupy – powiedział Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper SA. - Nasze papiernie w pełni wykorzystywały swoje moce produkcyjne, pomimo braku widocznego ożywienia popytu na rynku papierniczym, co świadczy o skuteczności naszej sprzedaży. Cały czas pracujemy również nad poprawą efektywności w poszczególnych fabrykach. Dodatkowo, w drugiej połowie marca 2011 roku, planujemy wprowadzić kolejne podwyżki cen. Cieszy nas także działanie Unii Europejskiej, która w odpowiedzi na praktyki stosowane przez niektóre firmy produkujące papier spoza Europy wprowadziła cła ochronne na papier powlekany importowany z Azji, co powinno wpłynąć na większą stabilizację cen papieru w Europie.” Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper