Drukarnia Intrograf wybiera system PrintManager.JDF
2 mar 2011 10:05

Intrograf Lublin SA to drukarnia utworzona w grudniu 1997 roku, specjalizująca się w produkcji opakowań i ulotek głównie dla branży farmaceutycznej, co stawia przed nią specjalne wymagania. Dlatego także jej wymagania odnośnie do narzędzia, które pomagałoby zarządzać firmą, były wyraźnie sprecyzowane. „Zdecydowaliśmy się na wybór sytemu PrintManager.JDF, ponieważ przeprowadzone przez nas analizy dostępnych na rynku rozwiązań informatycznych z zakresu systemów klasy ERP wskazały, że jest on najlepiej przygotowany pod kątem naszych oczekiwań. Wynika to przede wszystkim z wcześniejszych doświadczeń wdrożeniowych firmy Infosystems. Ważna też była dla nas stabilna sytuacja organizacyjna i finansowa dostawcy systemu, z którym wiążemy się nie tylko na okres wdrożenia, ale na wiele lat, w których system będzie wykorzystywany i rozwijany” – mówi Mariusz Świetlicki, wiceprezes zarządu Intrograf Lublin SA. Wdrożenie systemu PrintManager.JDF ma przede wszystkim usprawnić obsługę handlową w drukarni. Dzięki niemu możliwa będzie również kontrola wydajności maszyn i pracy osób zatrudnionych w drukarni, a także kontrolowanie stopnia zaawansowania procesu produkcyjnego poprzez śledzenie realizacji produkcji na każdym jej etapie; odpowiednie aplikacje zastosowane w systemie usprawnią też jej planowanie i umożliwią nie tylko kontrolę realizacji zleceń, określenie wydajności maszyn i operatorów, ale także generowanie raportów, które są bardzo przydatne dla analiz. Ponadto system ma usprawnić pracę magazynu drukarni, co umożliwia kontrolę oraz ekspedycję zleceń do klientów, a także ułatwia logistykę. Zapewni także drukarni przejrzystość, bezpieczeństwo oraz wzrost wydajność pracy ludzi i maszyn, podniesie jakość produkcji i zmniejszy ilość błędów. Oprócz tego po wdrożeniu PrintManagera.JDF zmniejszeniu ulegają jednostkowe koszty wytworzenia, optymalizuje się cykl produkcyjny, wzrasta wolumen zamówień. Finanse przedsiębiorstwa stają się przejrzyste i transparentne, do zarządu na bieżąco dociera precyzyjna i sprawdzona informacja, gdzie w przedsiębiorstwie powstaje zysk, a które stanowiska robocze w firmie generują ewentualne straty. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems