Konica Minolta na liście Global 100
3 mar 2011 11:03

Konica Minolta znalazła się na tegorocznej niezależnej liście Global 100, klasyfikującej najbardziej ekologiczne przedsiębiorstwa z całego świata. Firma zajęła na niej 70. miejsce. Jest to najwyższa lokata spośród wszystkich producentów urządzeń drukujących. Konica Minolta od lat jest wierna idei zrównoważonego rozwoju, dodatkowo realizując bardzo restrykcyjny program ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Według danych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu średnia emisja gazów cieplarnianych wynosiła 7,66 tony CO2 na osobę w roku 2004. Ilość gazów cieplarnianych, którą Ziemia może w naturalny sposób wchłonąć, to 1,24 tony CO2 na osobę rocznie. Wynika z tego, że obecną emisję w przeliczeniu na osobę należy zredukować o 80 proc.! Kierując się tymi wyliczeniami Konica Minolta postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów powstających w trakcie cykli życia swoich produktów o taką właśnie ilość do roku 2050. Program, który firma stworzyła w 2009 roku, został dostrzeżony i nagrodzony przez firmy i organizacje tworzące coroczną listę Global 100. „Ogromnie ucieszyła nas informacja, że znaleźliśmy się na liście Global 100. Nasze starania, mające na celu obniżenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, promocję recyklingu, a także wspieranie odnowy i ochrony środowiska oraz różnorodności biologicznej w trakcie cykli życia naszych produktów, już zaowocowały — skomentowała wyróżnienie Magdalena Rudecka, PR manager w Konica Minolta Business Solutions Polska. - Możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy najbardziej ekologicznym dostawcą sprzętu informatycznego do obróbki obrazu. Konica Minolta to bowiem najwyżej sklasyfikowana firma z branży.” Długoterminowa wizja ekologiczna firmy Konica Minolta określa cele, które spółka zamierza osiągnąć do roku 2050. W styczniu 2011 roku grupa wprowadziła Green Factory Certification System — nowy system służący ocenie stopnia, w jakim zakłady produkcyjne biorą w swojej działalności pod uwagę ekologię. Już w tym miesiącu pięć jednostek osiągnęło wyznaczone cele związane z redukcją emisji CO2, chociaż według założeń miały na to czas do końca marca roku 2012. Wcześniej firma Konica Minolta stosowała system certyfikacji fabryk, obejmujący dwa poziomy kryteriów zakładających zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów — celem była popularyzacja idei recyklingu w społeczeństwie. Zakłady, które spełniły te kryteria, zyskały miano Fabryk Bez Odpadów (Zero Waste Factories). W roku 2009 wszystkie zakłady produkcyjne należące do grupy Konica Minolta osiągnęły drugi, najwyższy poziom. Konica Minolta została także sklasyfikowana w Srebrnej Klasie SAM rankingu dotyczącego zrównoważonego rozwoju, opracowanego przez grupę SAM z siedzibą w Szwajcarii. Firmę uwzględniono również w innych rankingach takich jak: Indeks Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones dla Azji i Pacyfiku sporządzany przez Dow Jones i grupę SAM, światowy indeks FTSE4Good działającej w W. Brytanii grupy FTSE czy japoński indeks inwestycji odpowiedzialnych społecznie Morningstar. „Dzięki temu, że Konica Minolta znajduje się na liście 100 najbardziej ekologicznych przedsiębiorstw, opinia publiczna postrzega nas jako korporację przyjazną środowisku — dodaje Magdalena Rudecka. – Klienci widzą, że Konica Minolta zawsze jest dla nich odpowiednim partnerem — nie tylko jeśli chodzi o oferowaną technologię i świadczone usługi, lecz jest także firmą odpowiedzialną społecznie.” Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta