Nowe opakowanie dla branży medycznej
4 mar 2011 14:19

Koncern Stora Enso poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty nowego rodzaju opakowania na leki – Stora Enso Pharma DDSi Wireless. Rozwiązanie to, zaprezentowane po raz pierwszy podczas lutowych targów Pharmapack w Paryżu, ma zwiększyć wydajność całego procesu opieki medycznej i realizacji przez pacjentów przepisanych recept. A wszystko za sprawą technologii bezprzewodowej, która umożliwia kontrolę w czasie rzeczywistym przyjmowanych leków. Opakowanie Stora Enso Pharma DDSi Wireless bazuje na przewodzącej impulsy elektryczne farbie oraz wykonanej z kartonu typu blister wkładce, połączonej z modułem komórkowym wchodzącym w skład całego pakietu. Taki zestaw pozwala na śledzenie każdego egzemplarza leku opuszczającego opakowanie – informacja z tym związana jest natychmiast przesyłana do modułu komórkowego, a stamtąd – za pośrednictwem technologii bezprzewodowej typu GPS czy GPRS – przekazywana do systemów elektronicznego zapisu opieki medycznej. To pozwala na śledzenie w czasie rzeczywistym poczynań pacjenta, podjęcie ewentualnej interwencji przez lekarza czy też wprowadzanie przez niego zmian w prowadzonej kuracji. Nowe rozwiązanie Stora Enso oferuje liczne możliwości dostawcom usług medycznych. Wśród nich warto wymienić m.in. wysyłanie wiadomości głosowych lub tekstowych (SMS) do pacjentów oraz osobiste wizyty lekarza w przypadku, gdy ważny lek nie został zaaplikowany na czas (o czym informuje system). Z kolei pacjenci mogą dokonywać wyboru, do kogo mają być dostarczane informacje o aplikowanym leku. Dzięki temu członkowie ich rodzin, aptekarze, lekarze i przedstawiciele ośrodków leczenia mogą zapewnić wydajniejszą opiekę medyczną i interweniować w sytuacji, gdy niezbędne są zmiany w kuracji. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso