KBA-Polska przekształca się w KBA CEE
7 mar 2011 10:24

Koncern Koenig & Bauer AG przeobraził działającą na rynku polskim spółkę KBA-Polska w nowo powołaną firmę córkę KBA CEE Sp. z o.o., odpowiedzialną od 1 marca br. za sprzedaż i serwis maszyn KBA na terenie Polski, Czech i Słowacji.  Główna siedziba nowej spółki-córki mieści się w Warszawie, zaś jej filie są zlokalizowane w Pradze i Bratysławie. Zatrudniająca 20 pracowników warszawska centrala ma się skupić przede wszystkim na obsłudze polskich użytkowników zwojowych i arkuszowych maszyn drukujących KBA. Za współpracę z obecnymi i przyszłymi użytkownikami arkuszowych maszyn offsetowych z Czech i Słowacji jest odpowiedzialny 13-osobowy zespół pracowników filii handlowo-serwisowych w Pradze i Bratysławie. Kooperacja techników serwisowych i instruktorów druku pod wspólnym szyldem KBA CEE we wszystkich trzech krajach ma zapewnić maksymalne wykorzystanie ich kwalifikacji i optymalną obsługę użytkowników arkuszowych maszyn offsetowych. Sprzedaż maszyn zwojowych w Czechach pozostanie w gestii wieloletniego przedstawicielstwa KBA w tym kraju, firmy Ing-Petr Kloc a spol, s.r.o. Prezesem nowej spółki KBA CEE jest Oliver Becker (46 lat), od pięciu lat pełniący funkcję prezesa KBA-Polska. W tej roli będzie chciał się on skupić głównie na rynku polskim, który stał się ostatnio bardzo znaczący dla całego koncernu KBA.   Jan Korenc (45 lat), dotychczasowy dyrektor sprzedaży i marketingu w czeskiej spółce-córce KBA-Grafitec s.r.o. w Dobrušce, pokieruje jako wiceprezes biurem KBA CEE w Pradze i będzie odpowiedzialny za sprzedaż oraz serwis na terenie Czech i Słowacji. Rozważa się ewentualne późniejsze rozszerzenie obszaru działania KBA CEE na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej.  Firma KBA umocniła ostatnio swoją pozycję, zwłaszcza na rynkach Polski i Czech. Na rynku mało- i wielkoformatowych arkuszowych maszyn offsetowych jest ona zdecydowanym liderem sprzedaży w tym regionie Europy. W regionie objętym działaniami KBA CEE firma KBA może się też pochwalić licznymi instalacjami zwojowych maszyn offsetowych przeznaczonych do drukowania akcydensów i gazet. Mimo że w ostatnich latach inwestycje w nowe maszyny rotacyjne uległy wyraźnej redukcji, to kierownictwo KBA zakłada, że wschodnie kraje UE w dalszej perspektywie wykażą wzrost. Bliskość geograficzna Polski, Czech i Słowacji oraz zakładów produkujących arkuszowe maszyny offsetowe w Radebeul (Niemcy) i w Dobrušce (Czechy) to kolejna korzyść dla klientów z tego regionu Europy. W ub.r. i w pierwszych tygodniach br. drukarnie w Polsce i Czechach, specjalizujące się w offsecie arkuszowym, już zainstalowały lub zdecydowały się na zakup maszyn KBA Rapida. Wśród nabywców są m.in. firmy z Polski: TFP z Kórnika k. Poznania, Karton-Pak z Nowej Soli, Offset Druk z Rzeszowa oraz z Czech: Smurfit Kappa, Grafobal Artypa oraz Tiskarna KB.   Spółka KBA CEE jest świadoma swojej odpowiedzialności za region Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie funkcjonują jej liczni klienci. Z tego względu, jako jedyny z wielkich niemieckich producentów maszyn drukujących, będzie obecna na targach Poligrafia w Poznaniu. Na jej stoisku będą się odbywały pokazy druku „na żywo” realizowane na dwóch maszynach: KBA Genius 52UV produkowanej przez KBA-Metronic oraz na nowej KBA Rapida 75E wytwarzanej w zakładach KBA-Grafitec.   Opracowano na podstawie informacji firmy KBA  

error: Kopiowanie zabronione!
cript>