Kolejna fabryka UPM Raflatac z certyfikatami FSC i PEFC
24 mar 2011 14:52

Firma UPM Raflatac otrzymała certyfikaty pochodzenia produktu FSC i PEFC dla laminatów etykietowych produkowanych w zakładzie w Tampere w Finlandii. Certyfikaty te potwierdzają stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz zgodność z wymogami dotyczącymi produkcji papierowych laminatów etykietowych przy wykorzystaniu włókien drzewnych. Gama dostępnych w Europie produktów firmy UPM Raflatac, które uzyskały certyfikat PEFC, obejmuje materiały Vellum, Raflacoat oraz Coated Board 130. Są one wykorzystywane w etykietowaniu wielkonakładowym w przemyśle spożywczym, handlu detalicznym i logistyce. Firma UPM Raflatac oferuje również szeroką gamę materiałów dla rynków A4 i etykiet wymiarowych z certyfikatami PEFC i FSC oraz nowy rodzaj materiału A4 wykonanego w całości z papieru pochodzącego z recyklingu. „Świadomość pochodzenia produktu oznacza korzyści w całym łańcuchu dostaw. Nasi klienci nabywający laminaty etykietowe zyskują świadomość, że pochodzą one z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i są wykorzystywane zgodnie z przepisami, w których szczególną uwagę zwraca się na bioróżnorodność. Sprzedawcy detaliczni zyskują możliwość wykazania się przed swoimi klientami dbałością o środowisko, a klienci otrzymują szansę dokonania odpowiedzialnego zakupu. Jest to typowy przykład nieustannych wysiłków, jakie nasza firma podejmuje w celu jeszcze lepszej ochrony środowiska” - mówi Juha Virmavirta, dyrektor generalny firmy UPM Raflatac w Finlandii. Oprócz zakładu w Tampere certyfikaty pochodzenia produktu FSC i PEFC zostały również przyznane zakładom produkcyjnym w Scarborough (W. Brytania), Polinii (Hiszpania), Północnej Karolinie (USA), Illinois (USA) i Wrocławiu (Polska). Certyfikat FSC przyznano też fabryce w Changshu (Chiny). W zakładzie w Nancy (Francja) uzyskanie certyfikatów pochodzenia produktów zaplanowano na rok 2011. „To osiągnięcie stanowi zdecydowany krok w stronę realizacji naszego podwójnego celu: dostarczenia klientom produktów pozostających w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju przez cały cykl eksploatacji oraz zwiększenia naszej gamy wyrobów przyjaznych środowisku” - mówi Robert Taylor, dyrektor ds. środowiska działu materiałów technicznych firmy UPM. Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac