Ricoh w gronie najbardziej etycznych przedsiębiorstw
29 mar 2011 15:05

Firma Ricoh została po raz trzeci z rzędu uznana za jedną z najbardziej etycznych firm na świecie. Została uhonorowana za działania wykraczające poza przyjęte normy, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i ciągłe motywowanie konkurentów do stosowania dobrych praktyk. „Dzięki przemyślanej strukturze korporacyjnej i biznesowej Ricoh może odpowiedzialnie reagować na zmiany zachodzące na świecie. Rola korporacji i każdego z jej pracowników w zapewnieniu takich produktów i usług, które w pełni satysfakcjonują naszych klientów na całym świecie, jest nie do przecenienia” – powiedział Mariko Azuma, general manager Biura CSR. Jak wskazała firma Ricoh, Instytut Ethisphere zbadał tysiące przedsiębiorstw oceniając rekordową liczbę aplikacji przy zastosowaniu metody wieloetapowej analizy. Wybrano 110 firm, reprezentujących 38 branż w tegorocznym rankingu najbardziej etycznych przedsiębiorstw świata. „Przedsiębiorstwa dążą do utrzymania przewagi konkurencyjnej. Przestrzeganie zasad etycznych może im to umożliwić, może zapewnić im lepsze wyniki. Ricoh wie, jak dużą rolę takie praktyki odgrywają w tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy, który jest jedną z jej największych zalet” – mówi Alex Brigham, dyrektor wykonawczy Instytutu Ethisphere. Spośród tysięcy przedsiębiorstw eksperci Instytutu Ethisphere nagrodzili te, które w ciągu ostatniego roku wyróżniały się działaniami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, nadzorem korporacyjnym, innowacyjnością, pozycją lidera w branży. Analizowano także dotychczasową działalność firm pod względem prawnym i nadzorczym, ich reputację, sprawność systemów wewnętrznych oraz politykę zrównoważonego rozwoju. Pełna lista laureatów rankingu World's Most Ethical Companies 2011 jest dostępna na stronie http://ethisphere.com/worlds-most-ethical-companies-rankings/. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh