Piotr Nowak będzie zarządzał Regionem Wschodnim w OKI Printing Solutions
30 mar 2011 13:55

W wyniku zmian w OKI Europe, Tetsuhei Kawamura - dyrektor generalny firmy - powierzył Piotrowi Nowakowi, obecnie zarządzającemu firmą w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, przejęcie odpowiedzialności także za Wschodni Region, w skład którego wchodzą: Białoruś, Rosja, Turcja, Ukraina, Bliski Wschód, subkontynent indyjski i Afryka Subsaharyjska. Oznacza to, że Polak przejmuje odpowiedzialność za jeden z bardziej znaczących dla rozwoju firmy rynków. Obecnie Piotr Nowak pełni funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału spółki oraz wiceprezesa w regionie CEE, zarządzając z Warszawy biurami OKI w Czechach, Słowacji i na Węgrzech oraz krajami eksportowymi regionu Europy Środkowej i Wschodniej. „To dla mnie duże wyróżnienie i jednocześnie ekscytujące wyzwanie - przyznaje Piotr Nowak. - Cieszę się, iż nasza praca została tak doceniona, a zdobyte doświadczenia będziemy mieli okazję teraz wykorzystać na rynkach tak odmiennych od polskiego czy środkowoeuropejskiego.” Zmiana zakresu odpowiedzialności Piotra Nowaka nastąpiła w rezultacie przejścia na emeryturę Terry’ego Laidlaw, który do tej pory odpowiadał za Region Wschodni. Zmiany w OKI Europe będą obowiązywały od 1 kwietnia 2011 r. Opracowano na podstawie informacji firmy OKI Printing Solutions