Saphira Eco – nowa linia produktów Heidelberga
31 mar 2011 14:40

Firma Heidelberg od połowy roku 2011 rozszerza swoją ofertę materiałów eksploatacyjnych o nową linię produktów Saphira Eco, których zgodność z normami ochrony środowiska została kompleksowo sprawdzona. Od kilku lat Heidelberg, również w Polsce, oferuje materiały eksploatacyjne pod marką Saphira, które obejmują m.in.: płyty offsetowe, chemię do płyt i maszyn drukujących, farby, obciągi, wałki farbowe i wodne oraz inne. Od 2008 roku, po przejęciu firmy Hi-Tech Coatings, Heidelberg stał się również producentem lakierów dyspersyjnych i UV. Wszystkie materiały sprzedawane przez firmę Heidelberg na terenie Europy spełniają wymagania norm REACH dotyczące produktów chemicznych. Stosowanie materiałów eksploatacyjnych Saphira Eco umożliwia drukarniom uzyskanie międzynarodowych lub regionalnych certyfikatów ekologicznych, jak np. europejski EcoLabel, Nordic Swan lub austriacka Etykieta Środowiskowa. Oferta produktów Saphira Eco spełnia trzy główne kryteria: Zastępowanie: wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, w materiałach eksploatacyjnych Saphira Eco komponenty mineralne i syntetyczne zostały zastąpione przez surowce odnawialne. Redukcja: tam gdzie nie można zastąpić niektórych komponentów, ich szkodliwy wpływ na środowisko został zminimalizowany przez wprowadzenie ścisłych limitów. Kompensacja: użytkownicy materiałów eksploatacyjnych mogą skompensować swoją emisję CO2 poprzez zakup certyfikatów emisji. Więcej – w kwietniowej „Poligrafice”. Opracowano na podstawie infomacji firmy Heidelberg