„Dramaturgia Plakatu” w Wilanowie
4 kwi 2011 14:28

Muzeum Plakatu w Wilanowie zaprasza na wystawę „Dramaturgia Plakatu” prezentującą plakaty projektowane dla Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka. Towarzyszyć jej będą spotkania ze znanymi twórcami grafiki teatralnej oraz aktorami. Wystawa obejmie prace powstałe od początku istnienia teatru aż po plakaty najnowsze. Dzieła wielkich mistrzów polskiego plakatu, takich jak: Jan Lenica, Henryk Tomaszewski, Franciszek Starowieyski, Roman Cieślewicz, Jan Młodożeniec czy Waldemar Świerzy, zostaną skonfrontowane z pracami autorów obecnie kształtujących wizerunek grafiki teatralnej, m.in.: Joanny Górskiej, Jerzego Skakuna, Roberta Czerniawskiego czy Bartka Arobala. Uzupełnieniem ekspozycji będą zdjęcia ze spektakli, do których powstały zaprezentowane plakaty, a także projekty kostiumów teatralnych. Wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie rozpocznie się 16 kwietnia i potrwa do 19 czerwca br. W tym czasie będą organizowane również warsztaty graficzne, spotkania ze znanymi twórcami plakatu oraz aktorami Teatru Dramatycznego. „Plakat jest niezależną dziedziną sztuki. Posiada własny język, własną semantykę potrzebną do stworzenia obrazu, za pomocą którego oddziałuje na widza. To właśnie ów obraz wywołuje u odbiorcy pożądane skojarzenia, wyzwala emocje i stanowi nie tylko o wartości artystycznej samego plakatu, ale przede wszystkim o jego funkcjonalności – mówi Maria Kurpik, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. – Nic więc dziwnego, iż teatr, dziedzina sztuki wiecznie poszukująca, przekraczająca zastane wyobrażenia, jest wyjątkowym źródłem inspiracji dla twórców plakatu.” Więcej informacji o projekcie znajduje się na blogu: http://www.dramaturgiaplakatu.blogspot.com/ Opracowano na podstawie informacji Muzeum Plakatu