Wyniki finansowe Koenig & Bauer AG za 2010 rok
4 kwi 2011 12:10

Koncern Koenig & Bauer AG (KBA) poinformował o wynikach finansowych za rok 2010. W porównaniu z rokiem 2009 firma odnotowała w ub.r. wzrost przychodów ze sprzedaży (o 12,3 proc. do poziomu 1,179 mld euro), zysku przed opodatkowaniem (15,3 mln euro) i nowych zamówień na maszyny drukujące, który wyniósł aż 45,4 proc. Kierownictwo KBA zakłada, że rok bieżący także przyniesie umiarkowany wzrost sprzedaży i zysków. Warto dodać, że w marcu niemiecki koncern zapowiedział rozszerzenie swojego portfolio o rozwiązania dla rynku druku cyfrowego. Wzrost sprzedaży o 12,3 proc. do poziomu 1,179 mld euro (przy 1,050 mld euro w roku 2009) oznacza wyraźne odbicie po dwóch słabych latach naznaczonych światowym kryzysem ekonomicznym i zmianami strukturalnymi na rynku. Sprzedaż offsetowych maszyn arkuszowych wyniosła w ub.r. 551,1 mln euro, o 15,1 proc. więcej niż w roku 2009. Dział maszyn zwojowych i specjalistycznych odnotował w 2010 roku wzrost o 9,8 proc. do poziomu 628 mln euro. Dwucyfrowy wzrost przychodów, w połączeniu z redukcją kosztów wynikającą z konsolidacji firmy, umożliwił jej w roku 2010 ponaddwukrotne zwiększenie zysku operacyjnego – z 8,7 mln euro w roku 2009 do 22,2 mln euro. Pozytywny wynik operacyjny odnotowano w obu kluczowych działach KBA. W roku 2010 firma KBA odnotowała wprawdzie stratę finansową w wysokości 6,9 mln euro (przy stracie wielkości 6 mln euro przed rokiem), ale łączny zysk przed opodatkowaniem dla całej grupy wyniósł w nim 15,3 mln euro (2,7 mln euro w roku 2009). Wyraźnie wzrósł także zysk netto – z 6,6 mln euro w roku 2009 do 12,5 mln euro. Po dwóch latach bez dywidendy zarząd i rada nadzorcza KBA wystąpią podczas zaplanowanego na 16 czerwca br. walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wypłatę dywidendy za 2010 rok. W odróżnieniu od wielu innych graczy z sektora maszyn drukujących, pomimo destrukcyjnego wpływu światowego kryzysu, zmian na rynku mediów i konieczności dostosowania się do niższego zapotrzebowania na produkcję poligraficzną, KBA nie skorzystała z zewnętrznej pomocy finansowej. Firma w dalszym ciągu posiada dostęp do linii kredytowych o wartości przekraczającej 100 mln euro. Ubiegłoroczne inwestycje w działania badawczo-rozwojowe przekroczyły 4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży. Pomimo powrotu koniunktury na rynku niemieckim, firma KBA osiągnęła w 2010 roku najlepszy w swojej historii wynik sprzedaży na eksport – udział ten wyniósł 88,5 proc. (84,5 proc. w roku 2009). Jednak udział sprzedaży do krajów europejskich (z wyłączeniem Niemiec) spadł do 28,5 proc. Po raz pierwszy w 194-letniej historii KBA sprzedaż do krajów z tego regionu była niższa od sprzedaży zrealizowanej w regionie Azji i Pacyfiku (których udział w ub.r. wyniósł 29,4 proc.). Na taki stan rzeczy największy wpływ miał wysoki popyt na maszyny arkuszowe ze strony odbiorców z Chin. Pomimo wyraźnego wzrostu sprzedaży w Ameryce Północnej, słaby popyt na maszyny gazetowe spowodował, że udział tego regionu w całkowitej sprzedaży zmalał z 13,9 proc. w roku 2009 do 10 proc. w 2010. Spory wzrost odnotowano na rynkach Ameryki Łacińskiej i Afryki – z 12,1 proc. do 20,6 proc.. Na koniec roku koncern KBA zatrudniał na całym świecie 6419 osób, o 550 mniej niż na koniec roku 2009 i 1700 mniej niż w czasach przedkryzysowych. Po zakończeniu procesu konsolidacji grupa KBA będzie zatrudniać o ok. 25 proc. osób mniej niż w latach ubiegłych. Prezentując plany na 2011 rok prezes firmy Helge Hansen zauważył, iż niedawny kryzys w Afryce Północnej i Japonii, wciąż nierozwiązana kwestia długu w Europie, rosnące ceny energii i surowców oraz presja inflacyjna w Chinach podniosły poziom ryzyka, na jakie narażeni są eksporterzy. Pomimo tego jest on przekonany, że wzrost w sprzedaży i zyskach grupy KBA może zostać podtrzymany także w tym roku. Dalsze prognozy na rok 2011 zostaną przedstawione przez zarząd KBA w połowie maja br. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA