Międzynarodowe Targi Książki w zawieszeniu
18 kwi 2011 10:37

Na stronach Ars Polony, organizatora Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, znajduje się komunikat dotyczący zawieszenia tej imprezy, w którym czytamy: „Szanowni Wystawcy, Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbywały się  nieprzerwanie od 56 lat. Organizowane początkowo w Poznaniu, od 1958 roku miały swoją stałą siedzibę w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Integrując wydawców, księgarzy, autorów i czytelników, dopracowały się własnej, oryginalnej formuły organizacyjnej i pokoleń wiernych uczestników. Były czołową tego rodzaju imprezą w krajach Europy Środkowej. Od początku organizowane były  przez Centralę Handlu Zagranicznego Ars Polona w Warszawie, stanowiąc jedną z najważniejszych form jej działalności. Były nie tylko przedsięwzięciem biznesowym,  ale także instytucją kulturalną o ugruntowanej pozycji. Od ubiegłego roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie stały się obiektem niezwykle brutalnego, niewiele mającego z zasadami uczciwej gry gospodarczej, ataku konkurencji  reprezentowanej przez firmę Murator  EXPO Sp. z o.o. w Warszawie i założonej z inicjatywy Muratora EXPO spółki Targi Książki Sp. z o.o. Wykorzystując wieloletnią tradycję imprezy organizowanej przez Ars Polonę, powielając wytworzone przez nas wzory, konkurenci zorganizowali w ubiegłym roku, w tym samym miejscu i niemal w tym samym czasie, imprezę wystawienniczą pod nazwą Warszawskie Targi Książki. Stosując ceny niższe od kosztów wytworzenia, korzystając z zaplecza finansowego firmy Murator EXPO Sp. z o.o. w Warszawie, zdołali przyciągnąć część wystawców, dotychczas uczestniczących w naszych targach. Działaniu temu wyraźnie sprzyja obecne kierownictwo Pałacu Kultury i Nauki, które nie bacząc na wieloletnią współpracę, umożliwiło organizację konkurencyjnej imprezy, mając świadomość, że głównym jej celem jest wypchnięcie z rynku Ars Polony. Efektem takiej postawy jest postępująca dewastacja rynku książki w Polsce oraz niepokój wśród wystawców krajowych i zagranicznych, zaskoczonych zaistniałą sytuacją. Skutkiem tego jest także ujemny wynik finansowy poprzedniej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie i strata, jaką przyniosły one naszej firmie. Również w tym roku Murator EXPO Sp. z o.o.  i spółka Targi Książki Sp. z o.o. przystąpiły do organizacji konkurencyjnej imprezy wystawienniczej. Zagraża to podstawom istnienia Ars Polony i zmusza zarząd spółki, który odpowiada przed akcjonariuszami, do podjęcia stosownych działań. Ars Polona wystąpiła na drogę sądową przeciwko organizatorom Warszawskich Targów Książki, domagając się zakazania im czynów nieuczciwej konkurencji. Wystąpi również o zobowiązanie ich do naprawienia szkody, jaką działaniem swym wyrządzili interesom Ars Polony. Równocześnie, kierując się troską o dotychczasowych partnerów biznesowych, chcąc oszczędzić im konieczności ponoszenia podwójnych kosztów związanych z uczestnictwem w obu projektach, zarząd postanowił zawiesić organizację Międzynarodowych Targów Książki do czasu rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym. Ars Polona serdecznie dziękuje wszystkim wystawcom z kraju i zagranicy (w szczególności wystawcom z Australii, Belgii, Białorusi, Chin, Chorwacji,  Francji, Hiszpanii, Indii,  Rosji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii) za dotychczasową współpracę i lojalność. Jest nam niezmiernie przykro, że nie będziemy mogli w maju 2011 roku gościć Państwa w Warszawie. Wyrażamy przekonanie, że w przyszłym roku Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie ponownie, już po raz pięćdziesiąty szósty, zaproszą Was do siebie. Grzegorz Guzowski prezes Ars Polona S.A.”