MTK w zawieszeniu – oświadczenie spółki Murator EXPO
20 kwi 2011 13:31

„W związku z opublikowaniem przez spółkę Ars Polona SA listu do wystawców o odwołaniu 56. edycji Międzynarodowych Targów Książki, planowanej w dniach 19-22 maja 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, wyrażamy ostry sprzeciw wobec zarzutów skierowanych w ww. liście w kierunku spółki Murator EXPO. Kolejny raz organizator Międzynarodowych Targów Książki posuwa się do szkalowania dobrego imienia spółki Murator EXPO, zarówno w zakresie wizerunkowym, jak i handlowym. Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w organizacji targów, będącą członkiem-założycielem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, wyspecjalizowanym organizatorem oferującym co roku kilkanaście imprez targowych, w tym także targi książki akademickiej i naukowej ACADEMIA. Warszawskie Targi Książki, których organizatorem wykonawczym jesteśmy od roku, są inicjatywą spółki Targi Książki sp. z o.o., w której 60% udziałów pozostaje w rękach wydawców, a 40% - Murator EXPO. Podłożem – co wielokrotnie mieliśmy okazję przywoływać – koncepcji powołania spółki wydawców z udziałem organizatora targów było niezadowolenie wydawców z jakości i asortymentu usług oferowanych w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Formuła tych targów dawno już uznana została za anachroniczną, bazującą na doświadczeniu i modelu targów z czasów PRL-u. Organizator pozostawał bierny nie zmieniając nic w jej koncepcji, nie inicjując nowych przedsięwzięć okołotargowych. Efektem była spadająca w ostatnich latach liczba wystawców krajowych i przede wszystkim zagranicznych. Upadek targów był tylko kwestią czasu, tym bardziej, że organizator skłócony był już z dużą częścią środowiska. Stąd idea powołania spółki, w której przedstawiciele środowiska wydawców mają większość udziałów, spółki, która ma ambicje organizować najbardziej liczące się w kraju targi, w której wydawcy-udziałowcy zatwierdzają budżet targów i ich cenniki, mają decydujący wpływ na strategię rozwoju imprezy, na końcu zlecają organizację wykonawczą firmie z branży targowej. W efekcie powstała impreza, której pierwsza edycja po zaledwie trzymiesięcznych przygotowaniach miała znacznie bogatszy program merytoryczny, promocję, liczniejszy udział autorów i wystawców, wreszcie, co dziś szczególnie ważne – promocję. Tegoroczne przygotowania, podczas których chęć udziału w Warszawskich Targach Książki zgłosiło kilkuset polskich i zagranicznych wystawców, przesądziły los MTK i ostatecznie potwierdziły rację nowej formuły i koncepcji targów. Nie wydawało nam się rzeczą pierwszorzędną informować o tym za pośrednictwem mediów, ale już w sierpniu ubiegłego roku spółka Murator EXPO skierowała do sądu pozew przeciwko Ars Polonie SA o zniesławienie i naruszenie dobrego imienia. Wyznaczony jest już termin pierwszej rozprawy. Na tej płaszczyźnie zamierzamy dochodzić swoich praw. Rzekomy pozew Ars Polony SA, którego dotąd oficjalnie nie otrzymaliśmy, należy traktować jako formę obrony przed naszym pozwem. Zarzuty postawione spółce Murator EXPO w liście adresowanym do wystawców opublikowanym w dniu 15 kwietnia 2011 roku w związku z odwołaniem tegorocznych Międzynarodowych Targów Książki są niczym więcej jak tylko echem ubiegłorocznych pomówień. Jacek Oryl Prezes Zarządu Murator EXPO sp. z o.o.”