Restrukturyzacja działu papierów graficznych Stora Enso
11 maj 2011 11:51

Firma Stora Enso podjęła decyzję o rozpoczęciu strategicznych zmian w zakresie produkcji papierów graficznych, których celem jest stworzenie nowego modelu biznesowego umożliwiającego zwiększenie konkurencyjności działu Stora Enso Fine Paper. Ogłoszony przed kilkoma dniami plan zakłada restrukturyzację działalności zakładów papierniczych Nymölla w Szwecji. Papiernia Uetersen w Niemczech ma skoncentrować działalność na papierach specjalnych, zaś papiernia w fińskim Oulu oraz belgijskie i brytyjskie zakłady Stora Enso zajmujące się cięciem papieru na arkusze przejdą proces mający zoptymalizować ich zdolności przetwórcze i usprawnić działalność. „Plan restrukturyzacyjny ma zagwarantować, że Stora Enso Fine Paper stanie się jednostką bardziej elastyczną i mniej kosztowną w utrzymaniu, a zarazem w większym stopniu wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom klientów i całego rynku. Popyt na papiery graficzne jest wciąż na dużo niższym poziomie niż przed kryzysem i nic nie wskazuje na to, aby w tym segmencie rynkowym miało dojść do znaczącej poprawy. W ostatnich kilku latach z sukcesem modyfikowaliśmy naszą działalność w ramach całego koncernu – teraz chcemy się skupić na usprawnieniu działań istniejących jednostek biznesowych. Wszystkie zakłady Stora Enso są obecnie porównywane pod kątem wprowadzenia w nich najlepszych praktyk biznesowych, co pozwoli nam na wdrożenie najbardziej wydajnych sposobów działania. Musimy tez zadać sobie szereg pytań związanych z poszczególnymi papierniami. Jest to część naszego projektu Rethink i oznacza m.in. wprowadzenie na rynek – w ścisłej współpracy z klientami – nowych produktów i usług oraz nowych, przyszłościowych rozwiązań” – mówi Hannu Alalauri, wiceprezes Stora Enso Fine Paper. Plany koncernu zakładają, że roczne koszty związane z funkcjonowaniem Stora Enso Fine Papier począwszy od br. zostaną zredukowane o ok. 20 mln euro, zaś cała restrukturyzacja zostanie zakończona przed upływem 2. kwartału 2012 r. W związku z wprowadzanymi zmianami pracę straci łącznie 285 osób zatrudnionych w zakładach Stora Enso w Finlandii, Szwecji, Niemczech, Belgii i W. Brytanii. Kierownictwo koncernu zapewnia, że plany te w żaden sposób nie wpłyną na zdolności produkcyjne Stora Enso Fine Paper. Zwyczajowo zaczną one być wprowadzane w życie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód i przejściu lokalnych procedur. Podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, Stora Enso dołoży wszelkich starań, aby pomóc zwalnianym osobom w znalezieniu nowej pracy, także w ramach pozostałych struktur koncernu. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso