Współpraca w zakresie usuwania farby z wydruków
12 maj 2011 14:34

Organizacje DPDA (Digital Print Deinking Alliance) i INGEDE (International Association of the Deinking Industry) nawiązały współpracę w zakresie poszukiwania nowych metod usuwania farby z papierów zadrukowanych techniką inkjet. Kierownictwa obu wymienionych organizacji podpisały porozumienie w tej sprawie w dniu 14 lutego br. Nadrzędnym celem ich współpracy jest ustalenie nowych rozwiązań dla połączonych strumieni makulatury zadrukowanej techniką analogową i cyfrową. Zamierzeniem jest umożliwienie producentom i firmom specjalizującym się w usuwaniu farby z zadrukowanego papieru lepszego dostosowywania się do wymagań komercyjnych i ekologicznych, gdyż nakłady produkowane w technologii inkjetowej będą wzrastać. „Inkjet ma duże szanse stać się w przyszłości znaczącym procesem w drukowaniu cyfrowym - stwierdził Ulrich Hoeke, prezes zarządu INGEDE - i bardzo ważne jest utrzymanie makulatury zadrukowanej jako surowca do produkcji papierów do celów graficznych przez zagwarantowanie dobrej usuwalności farby z papierów zadrukowanych techniką inkjet”. Współpraca obu organizacji polega na regularnej wymianie danych oraz prowadzeniu wspólnych projektów badawczych pod kierunkiem komitetu technicznego, w skład którego wchodzą przedstawiciele obu organizacji. Komitet jest już po pierwszych obradach i w tym roku zamierza wdrożyć przynajmniej jeden wspólny projekt. Organizacja DPDA została założona w 2008 roku przez firmy HP, Ricoh InfoPrint Solutions, Kodak i Océ Printing Systems. Z kolei INGEDE to działające od 1989 roku międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu odfarbiania makulatury. Na podstawie informacji INGEDE opracowała DA