BSC Drukarnia Opakowań z nowym członkiem rady nadzorczej
19 maj 2011 13:54

W dniu 16 maja br. zarząd BSC Drukarnia Opakowań SA powołał - na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki - nowego członka rady nadzorczej. Został nim Rafał Marcin Abratański, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie rynku kapitałowego i finansowego. Rafał Marcin Abratański jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Studium Menadżerskie prowadzone przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. W 1994 roku rozpoczął pracę jako asystent dyrektora w Towarzystwie Domów Kapitałowych SA. W kolejnych latach pełnił stanowiska specjalisty ds. marketingu w firmach Biuro Maklerskie Certus i Dom Maklerski Magnus oraz pełnomocnika ds. rynku pierwotnego w Amberbrokers SA. W 1998 roku objął posadę dyrektora regionu południowego w Krakowskim Domu Maklerskim (obecnie Dom Maklerski IDM SA), gdzie awansował na stanowisko wiceprezesa zarządu. Funkcję tę sprawuje do dziś. W ciągu ostatnich 10 lat Rafał Marcin Abratański wchodził w skład rad nadzorczych wielu spółek giełdowych. Obecnie nadzoruje prace zarządu m.in.: Supernova IDM Fund SA, Hardex SA, AWBUD SA oraz IDEA TFI SA. Rafał Marcin Abratański jest również członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Izby Domów Maklerskich. Opracowano na podstawie informacji BSC Drukarnia Opakowań SA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>