Dzień Drukarza na Pomorzu
23 maj 2011 14:22

Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich (SPP) zaprasza do wzięcia udziału w obchodach Dnia Drukarza na Pomorzu. 4 czerwca, jak już się stało coroczną tradycją, członkowie stowarzyszenia oraz uczniowie gdańskiego Technikum Poligraficznego wraz z zaproszonym gośćmi uczestniczą w kolorowej paradzie przy asyście werbli z flagami patronów ku czci wynalazcy druku Jana Gutenberga, składają kwiaty pod Jego pomnikiem (Altana Gutenberga, Teatr Leśny Gdańsk - Wrzeszcz). Poniżej program obchodów Dnia Drukarza: 10.00 – zbiórka przy wejściu do Teatru Leśnego od strony ul. Jaśkowa Dolina (Galeria Manhattan - Wrzeszcz) 10.15 – przemarsz kolorowej parady pod pomnik Jana Gutenberga, złożenie kwiatów 10.45 – widowisko plenerowe w Teatrze Leśnym pt. „Chrzest Drukarza“ 11.15 – konkurs poligraficzny dla młodzieży oraz publiczności 11.30 – przedstawienie grupy szkolnej pt. „Ewolucja istoty szkolnej“ 12.00 – rozdanie nagród dla najlepszych absolwentów Technikum Poligraficznego w Gdańsku oraz Malborku 12.15 – występ zespołu muzycznego 12.35 – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla najmłodszych oraz rozlosowanie upominków wśród publiczności 12.50 – podziękowanie Imprezy towarzyszące: - konkurs plastyczny dla najmłodszych - nadruk okolicznościowy na koszulkach - wystawa fotograficzna uczniów Pomorskiej Szkoły Rzemiosł - stoisko introligatorskie - catering Tego samego dnia o godzinie 18.00 w Chacie góralskiej KOLIBA w Sopocie przy plaży w klimacie dobrej muzyki i dobrego żarła wspólnie z drukarniami pomorskimi - i nie tylko - zabawa do białego rana. Lokal przygotowany do przyjęcia do 450 osób. Do dyspozycji patronów oraz sponsorów wydzielone zostaną osobne, oznaczone znakami firmowymi stoły znajdujące się w głównej sali restauracji. Podczas imprezy każdy sponsor zostanie przedstawiony szerokiemu gremium poligrafów, będzie objęty opieką członków stowarzyszenia w celu lepszego poznania uczestników biesiady, dodatkowo wraz z organizatorami ma możliwość organizowania konkursów wg własnego pomysłu. Z doświadczenia wiadomo, że trudno jest określić dokładne ramy czasowe przebiegu tego integracyjnego spotkania, dlatego też zarząd SPP wraz z patronami i sponsorami na bieżąco ustala kolejność konkursów czy wystąpień. Podczas zeszłorocznej imprezy zostały rozprowadzone zaproszenia w liczbie 470 szt., z czego na biesiadzie gościło około 370 osób. Zaproszenia oprócz patronów, sponsorów i członków SPP otrzymują: każdy zakład poligraficzny z Pomorza (2 szt./zakład), wiele drukarń z całej Polski (2 szt./drukarnię), dostawcy materiałów poligraficznych/urządzeń oraz instytucje finansujące (po 1 zaproszeniu). Dodatkowo możliwy jest zakup dodatkowych zaproszeń. W sposobie ich rozdziału nie ma reguł które mogłyby kogokolwiek wykluczyć, chyba że są przesłanki nieetycznego/poligraficznego działania. Patronat honorowy: Polska Izba Druku, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Prezydent Miasta Gdańska, Pomorska Izba Rzemieślnicza Patroni i sponsorzy, którzy do tej pory potwierdzili lub wyrazili chęć uczestnictwa: Heidelberg i Bobst (patroni), Agfa, Boettcher, Deutsche Leasing, Kodak, Scorpio, Papyrus, Xerox (sponsorzy). Jednym z patronów medialnych jest „Poligrafika”. W przypadku zainteresowania współpracą organizatorzy oczekują możliwie szybkiej odpowiedzi. Bliższych informacji udzielają: prezes zarządu SPP Sławomir Wojtaś tel. 604 550 500 spp.gdansk@onet.eu, członek zarządu SPP Paweł Morawczyński tel. 502 523 181 spp.gdansk@onet.eu, Opracowano na podstawie informacji SPP

cript>