KBA C16 we francuskiej drukarni Corlet Roto
30 maj 2011 12:58

Od chwili ubiegłorocznej prezentacji w drukarni LN Schaffrath, nowa zwojowa maszyna akcydensowa firmy KBA – C16 – przyciąga uwagę drukarzy i wydawców z Europy i innych kontynentów. W ślad za jej zakontraktowaniem przez austriacką drukarnię Niederösterreichisches Pressehaus (NÖP) z St. Pölten, maszyna KBA C16 znalazła już kolejnego nabywcę. Jest nim jedna z czołowych francuskich drukarń offsetowych – Corlet Roto z Ambrières-Les-Vallées. Choć produkcja drukarni Corlet Roto opiera się w dużej mierze na maszynach arkuszowych, już przed 10 laty w jej zakładzie w Ambrières-Les-Vallées została zainstalowana zwojowa maszyna KBA Compacta 215. Nowo zakupiona C16 ma ją niebawem zastąpić w produkcji. Pracująca z prędkością 65 tys. egz./h maszyna KBA C16 oferuje wysoki poziom automatyzacji, m.in. za sprawą systemu symultanicznej wymiany form drukowych we wszystkich zespołach drukujących w czasie poniżej jednej minuty oraz systemu zarządzania produkcją KBA LogoTronic, zintegrowanego z uruchamianym jednym przyciskiem programem KBA EasyTronic dbającym o szybkie i oszczędne w makulaturę rozpoczęcie i zakończenie druku. Zwykła zmiana składek zajmuje w tej maszynie zaledwie 3 minuty, licząc od ostatniej odbitki nakładowej realizowanej pracy do pierwszej odbitki nowego nakładu. Zmiana składek i papieru (z uwzględnieniem gramatury i szerokości wstęgi) zajmuje ok. 5 minut. Powyższe parametry jeszcze do niedawna były nie do osiągnięcia w przypadku zwojowych maszyn akcydensowych. Co więcej, maszyna C16 umożliwia znaczącą redukcję odpadów, do zaledwie kilkuset egzemplarzy. Nowa 16-stronicowa maszyna KBA obsługuje nawet 40-50 zleceń w ciągu jednego dnia. Część z nich to prace o nakładach nieprzekraczających 10 tys. egz., dotychczas kierowane do drukowania w maszynach arkuszowych. Nawet przy tak niewielkich zleceniach C16 bardzo szybko przyspiesza z prędkości 6 tys. egz./h, przy której ma miejsce narządzanie, do swojej maksymalnej prędkości; proces ten odbywa się bez żadnej ręcznej interwencji operatora. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA