Powstał plakat z inicjatywy „Bluszcza”
31 maj 2011 15:09

W Muzeum Plakatu w Wilanowie można oglądać plakat stworzony na oczach widzów podczas wieczoru z „Bluszczem”. Plakat jest wspólnym dziełem Kaliny Możdżyńskiej i Łukasza Majewskiego. Koordynatorem procesu twórczego był Andrzej Pągowski. Inspiracją dla twórców była dyskusja artystów i kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, Marii Kurpik na temat roli plakatu w dzisiejszej rzeczywistości. 19 czerwca, podczas finisażu wystaw: „Dramaturgia plakatu” oraz „Cymelia - Plakaty z kolekcji Muzeum Plakatu”, dzieło zostanie zlicytowane na rzecz chorej na raka Pauli Pruskiej. Inicjatorem akcji jest ilustrowany magazyn kulturalny „Bluszcz”. Opracowano na podstawie informacji Muzeum Plakatu