Zarządzanie procesem wydawniczym wg Inpingo
3 cze 2011 11:20

Pod koniec maja br. zadebiutowała na rynku polskim firma Inpingo oferująca innowacyjne narzędzia informatyczne do zarządzania procesem wydawniczym. Usługa daje możliwość przygotowania publikacji w różnych formatach – zarówno w postaci e-booka, jak i pliku, z którego możliwe jest wydrukowanie książki papierowej. Umożliwia realizację wszystkich procesów zgodnie z nowym - dostosowanym do zmieniającego się rynku - modelem pracy wydawnictwa. Jak informuje producent, korzystanie z serwisu Inpingo nie wymaga instalowania nowego oprogramowania. Dla każdego wydawcy zakładany jest niezależny portal dostosowany do jego potrzeb i struktury organizacyjnej, a dzięki pracy w tzw. chmurze dostęp do plików z książkami mają wszystkie osoby biorące udział w ich powstawaniu: redaktorzy, fotoedytorzy, specjaliści DTP. Wystarczy, że ich komputery są w danej chwili podłączone do Internetu. „Oferowane przez nas narzędzie to sposób na pozbycie się niedogodności, jakie niosą ze sobą dotychczasowe formy dystrybuowania cyfrowych wersji publikacji takie jak wielokrotna konwersja plików przesyłanych do dystrybutorów publikacji cyfrowych, dodatkowe koszty związane z przygotowaniem publikacji w wielu formatach cyfrowych, konieczność bezpośredniego kontaktu w przypadku ewentualnej zmiany w dystrybuowanej publikacji” – wymienia Marzena Zawadzka, prezes zarządu Inpingo. Dzięki swojemu środowisku pracy wydawca lub autor zyskuje możliwość przechowywania materiałów źródłowych (teksty, zdjęcia, multimedia) w archiwum spełniającym standardy bezpieczeństwa przez wiele lat. „Pliki źródłowe publikacji w formacie XML mogą być przechowywane przez wiele lat na bezpiecznym serwerze. Gdy pojawią się nowe urządzenia do odczytu treści w formie cyfrowej, wymagające zupełnie nowego formatu, treść będzie można przekształcić do odpowiedniego typu pliku” – zapewnia Robert Kostka, dyrektor marketingu Inpingo. Dzięki oprogramowaniu publikacje książkowe można dziś przygotowywać w takich formatach jak PDF on-line, PDF gotowy do druku, Mobipocket, format dla czytnika e-booków Kindle oraz e-PUB, w tym w wersji na tablet iPad, oraz wielu innych. Zdaniem Roberta Kostki przygotowywanie i dystrybucja publikacji książkowych w systemie firmy Inpingo pozwala na obniżenie kosztów działalności wydawnictwa nawet o 25 proc. Opracowano na podstawie informacji firmy Inpingo