W Krynicy Morskiej o przyszłości druku i branży poligraficznej
22 cze 2011 09:35

Niemal 40 osób reprezentujących zakłady poligraficzne, dostawców, przedstawicieli organizacji branżowych oraz mediów wzięło udział w 28. Letniej Konferencji Poligraficznej zorganizowanej w dniach 14-17 czerwca w Krynicy Morskiej przez Szczecińską Agencję Edukacyjną (SAE). Przebiegające pod hasłem „Drukarnie przyszłości” spotkanie, nad którym honorowy patronat sprawowało Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, zostało przygotowane dzięki merytorycznemu wsparciu firmy Frogimus. Po raz pierwszy towarzyszył jej turniej tenisa ziemnego dla poligrafów o puchar firmy Zinart Systemy Graficzne, która – wspólnie z firmą Ferag Polska – była też sponsorem konferencji. Podczas konferencji Jolanta Michalczyk, regionalny szef sprzedaży w firmie Kodak Polska, zapoznała uczestników spotkania z bazującymi na technologii Stream Inkjet głowicami Kodak Prosper S i ich zastosowaniami. Omówiła też portfolio firmy Kodak w zakresie inkjetowych systemów drukujących z serii Prosper i Versamark. Po wystąpieniu odbył się miniquiz na temat tych rozwiązań, w którym nagrodą był cyfrowy aparat firmy Kodak. Drugim prelegentem był Adam Zindulski, właściciel firmy Zinart Systemy Graficzne, który zaprezentował zebranym rozwiązania angielskiej firmy Morgana. Zinart od maja br. jest wyłącznym przedstawicielem tego producenta na rynku polskim i ma już za sobą pierwsze dostawy oferowanych przez Morgana urządzeń – gros z nich sfinalizowano podczas targów Poligrafia w Poznaniu. Wystąpienie zakończyło się krótkim konkursem z nagrodami ufundowanymi przez Zinart. Kolejne wystąpienie zostało przygotowane wspólnie przez Jerzego Kaczmarka – do niedawna dyrektora projektu Poligrafia – oraz Piotra Kamińskiego – szefa targów Euro-Reklama i świeżo mianowanego dyrektora Poligrafii począwszy od edycji A.D. 2013. J. Kaczmarek dokonał krótkiego podsumowania tegorocznej edycji tych targów. Podkreślił m.in. rosnące znaczenie technologii cyfrowych, co zobrazowały m.in. układ targów i powierzchnia zajmowana przez wystawców z tego segmentu. Część firm oferujących tego typu rozwiązania znalazła się w ramach ekspozycji Digital Printing Expo. To właśnie tu – jak podkreślał z kolei P. Kamiński – zacierały się granice Poligrafii i Euro-Reklamy i aspekt ten z pewnością będzie brany pod uwagę podczas kolejnej wspólnej edycji tych targów, zaplanowanej na wiosnę 2013 roku. Podczas wystąpienia znalazły się także zapowiedzi dotyczące przyszłorocznych targów Euro-Reklama (te bowiem organizowane są w cyklu corocznym), które odbędą się w dniach 27-29 marca 2012. Ekspozycja znajdzie się w pawilonach 6 i 6a i zajmie ok. 9 tys. m2. Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Jacka Kuśmierczyka – kanclerza Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Przedtem jednak do grona członków tej organizacji został przyjęty Waldemar Światły – szef SAE, od ponad 30 lat organizujący konferencje i seminaria dedykowane branży poligraficznej. W swoim wystąpieniu J. Kuśmierczyk skupił się na powstałym niedawno z inicjatywy PBKG i we współpracy z firmą KPMG „Raporcie o rynku poligraficznym w Polsce”. Raport jest dostępny nieodpłatnie na stronach internetowych PBKG i KPMG; jego egzemplarze były również dystrybuowane wśród uczestników konferencji. J. Kuśmierczyk zapowiedział kolejne inicjatywy PBKG, m.in. zaplanowaną na jesień br. konferencję poświęconą finansom w branży poligraficznej. Danuta Tyrowicz, właścicielka firmy Frogimus, skoncentrowała się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją procesów poligraficznych oraz wymaganiach jakościowych w odniesieniu do drukarń i zakładów poligraficznych. Mariusz Sosnowski – prezes Infosystems SA – skoncentrował się na kwestiach związanych ze zoptymalizowanym zarządzaniem procesami i kontrolą kosztów w drukarni. Omówił też krótko inne działania podejmowane przez Infosystems SA, m.in. w zakresie pozyskiwania kredytów technologicznych i środków unijnych dla drukarń. Robert Kuczera, szef działu wsparcia technicznego w firmie Michael Huber Polska, skupił się na zagadnieniach związanych z ekorozwojem farb graficznych i charakterystyce farb ekologicznych. Konferencji towarzyszyły zawody w tenisie ziemnym o puchar firmy Zinart Systemy Graficzne. Puchary trafiły w ręce Danuty Tyrowicz i Piotra Kamińskiego. Opracowano na podstawie informacji SAE