Zrównoważona działalność atutem przemysłu poligraficznego
27 cze 2011 12:58

Ostatnie lata poważnie nadwerężyły europejski przemysł papierniczy i poligraficzny. Stopniowe wypieranie metod komunikowania opartych na papierze przez media elektroniczne zbiegło się z globalnym kryzysem finansowym. Importerzy coraz częściej sprowadzają papier i produkty drukowane z krajów, w których koszty produkcji są znacznie niższe. Przemysłowi nie pomaga także powszechne przekonanie o negatywnym wpływie produkcji papieru na stan lasów. „Kluczem do zabezpieczenia konkurencyjności całego przemysłu poligraficznego jest nacisk na zrównoważony rozwój” - mówi Håvard Grjotheim, dyrektor największego norweskiego koncernu poligraficznego o nazwie 07 i przewodniczący europejskiego zrzeszenia Intergraf. Koncern 07 otrzymał w 2010 roku certyfikat FSC wydany przez Rainforest Alliance. „Certyfikacja FSC jest, moim zdaniem, jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie ekologicznej wiarygodności. Jedną z jej wielkich zalet jest fakt, że jej wartość jest dość łatwa do zakomunikowania. Rozpoznawalność znaku FSC wśród liderów europejskiego przemysłu drukarskiego jest bardzo wysoka” - podkreśla Grjotheim. - Zainteresowanie proekologicznymi produktami ze strony naszego koncernu przyczyniło się do certyfikacji FSC kilku głównych producentów papieru z Finlandii i Szwecji”. Intergraf patronuje inicjatywom TwoSides i PrintPower, zrzeszającym liczne organizacje i firmy reprezentujące wszystkie ogniwa łańcucha dostaw w przemyśle poligraficznym. TwoSides jest kampanią promującą odpowiedzialną produkcję oraz odpowiedzialne wykorzystanie druku i papieru. Przeciwstawia się także szeroko rozpowszechnionym, błędnym przekonaniom takim jak jednoznaczne przypisywanie przemysłowi papierniczemu szkodliwego wpływ na środowisko. Systemami certyfikacji wspieranymi w ramach tej inicjatywy są FSC i PEFC. Organizacja PrintPower również prowadzi kampanię na rzecz wiarygodności ekologicznej papieru. Jednym z podnoszonych przez nią argumentów jest fakt, że elektroniczne media też pozostawiają ślad węglowy. W niektórych przypadkach jest on większy niż w przypadku metod komunikowania opartych na papierze. Utrzymywanie serwerów i infrastruktury potrzebnej do przechowywania i przetwarzania informacji cyfrowej pochłania 2 proc. energii konsumowanej w Europie. „Jak na ironię swoją złą reputację papier zawdzięcza w dużej mierze wysiłkom przemysłu papierniczego, żeby go recyklingować”- mówi Håvard Grjotheim. - Ucząc konsumentów, żeby nie marnotrawili papieru, zapomnieliśmy podkreślać, że może on być produktem bardzo przyjaznym środowisku”. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon