XV Salon Plakatu Polskiego już w lipcu
29 cze 2011 11:36

Salon Plakatu Polskiego przedstawia najnowsze osiągnięcia polskich grafików oraz główne trendy panujące w krajowej sztuce plakatu. Wystawa ma charakter otwarty. To twórcy decydują o tym, jakie prace zostaną zaprezentowane publiczności. Dzieła nie są poddane ocenie jury ani żadnej selekcji. Dzięki temu wystawa jest jednym z najbardziej obiektywnych przeglądów polskiej sztuki plakatu. „Salon Plakatu Polskiego to nie tylko aktualny obraz współczesnej polskiej grafiki warsztatowej i użytkowej. To również plastyczna interpretacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych, politycznych i społecznych ostatnich dwóch lat” – mówi Rafał Nowakowski, komisarz wystawy. Do udziału w tegorocznym Salonie Plakatu Polskiego zgłosiło się ponad 100 artystów, którzy zaprezentują łącznie ok. 500 prac. Odwiedzający będą mogli podziwiać zarówno plakaty początkujących grafików, jak i najnowsze dzieła największych mistrzów: Waldemara Świerzego, Lecha Majewskiego, Mieczysława Wasilewskiego, Stanisława Wieczorka, Władysława Pluty, Macieja Buszewicza, Lexa Drewińskiego czy Leszka Hołdanowicza. „Tematem przewodnim 15. edycji Salonu Plakatu Polskiego jest nowoczesność – mówi Rafał Nowakowski. – Większość uczestników to młodzi, choć często już uznani artyści. Patrząc na ich dorobek, możemy mówić o nowej epoce w sztuce plakatu. Nadesłanych prac czasem nie sposób opisać tradycyjnymi, konwencjonalnymi kategoriami – to często już jakby post-plakat. Cechują je futurystyczna stylistyka, awangardowe rozwiązania plastyczne, czasem posunięte wręcz do granic komunikatywności, wizualna brawura i estetyczna drapieżność”. Salon Plakatu Polskiego organizowany jest od 1987 r. Wystawa odbywa się w wilanowskim muzeum na przemian z Międzynarodowym Biennale Plakatu. Opracowano na podstawie informacji Muzeum Plakatu