Wyniki Stora Enso za 2. kwartał 2011
25 lip 2011 13:35

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Fiński producent odnotował w nim zadowalające wyniki: 228 mln euro kwartalnego zysku operacyjnego (nieuwzględniającego jednorazowych wydatków i rzeczowej wyceny rynkowej), co oznacza 7 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2010. Przychody ze sprzedaży Stora Enso wyniosły w omawianym okresie 2,817 mld euro i były nieco wyższe niż w 1. kwartale br. oraz w 2. kwartale 2010. Firma wdraża też kolejne plany restrukturyzacyjne w działach papierów graficznych i logistycznym. Prognozy odnośnie do 3. kwartału 2011 uwzględniają osiągnięcie rezultatów podobnych jak w 2. kwartale br. „Kończymy 2. kwartał z bardzo przyzwoitym zyskiem operacyjnym – podsumowuje Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso. – Z jednej strony, otoczenie rynkowe i nasze własne działania pozwoliły na poprawę polityki cenowej rok do roku. Z drugiej zaś, rosnące koszty inflacji znalazły swoje odbicie w osiągniętych wynikach, stąd nikła poprawa zysku operacyjnego. To motywuje nas do ciągłych wysiłków w zakresie poprawy naszej polityki kosztowej i elastyczności działań całej grupy – najlepszym tego przykładem są plany ogłoszone w związku z restrukturyzacją działów papierów graficznych i logistycznego.” W specjalnym komentarzu Jouko Karvinen odnosi się też do obecnej sytuacji gospodarczej i jej wpływu na poszczególne regiony świata: „Na niektórych rynkach, zwłaszcza w segmencie papierów graficznych sprzedawanych w Europie, odnotowaliśmy w ostatnich tygodniach spowolnienie, zwłaszcza w porównaniu ze wzrostami z roku 2010. To, w połączeniu z kryzysem zadłużenia w różnych krajach Europy, powoduje, że zarówno my sami, jak i nasi klienci muszą ostrożnie prognozować najbliższą przyszłość. W tej sytuacji kluczowym staje się przygotowanie co najmniej dwóch krótkookresowych scenariuszy dotyczących popytu. (...) Kontynuujemy też nasze strategiczne inwestycje w postaci budowy celulozowni Montes del Plata w Urugwaju, uruchomienia nowej maszyny do produkcji tektury falistej w polskim zakładzie w Ostrołęce czy też niedawno ogłoszonej budowy elektrowni i elektrociepłowni w Zdirec w Czechach. Ważną część naszej przyszłości stanowią innowacyjne rozwiązania, jak oparta na nanotechnologii celuloza mikrofibrylowana (MFC). Przyszłość widzimy jako nacechowaną przychodami w coraz większym stopniu uzależnionymi od nas samych, a w mniejszym – od nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych. Wdrażamy też nasz projekt „Rethink”, w którym na nowo stawiamy pytania dotyczące dotychczasowych działań, poszukując jednocześnie nowych dróg do osiągnięcia lepszych rozwiązań.” Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że popyt na tektury konsumenckie, opakowania przemysłowe, papiery gazetowe i powlekane papiery magazynowe pozostanie w najbliższym czasie na stabilnym poziomie. Oczekuje się słabszego zapotrzebowania na niepowlekane papiery magazynowe i papiery graficzne. Podobnie jak wcześniej, w przypadku konieczności zoptymalizowania struktury przychodów i kapitału operacyjnego, będą podejmowane działania ograniczające bieżącą produkcję poszczególnych wyrobów oferowanych przez Stora Enso. W porównaniu z 2. kwartałem 2011, w kolejnych trzech miesiącach tego roku oczekuje się stabilizacji cen tektury konsumenckiej, jednak z uwagi na zróżnicowaną sytuację poszczególnych produktów i rynków, średnia cena tektury nieco spadnie. Stabilność mają zachować także ceny opakowań przemysłowych. Oczekuje się nieznacznego wzrostu cen papierów gazetowych na rynku europejskim – firma prowadzi obecnie negocjacje w tej sprawie ze swoimi klientami. W Europie wzrosną też nieco ceny papierów magazynowych, z kolei w przypadku papierów graficznych utrzymają się one na dotychczasowym poziomie. Ogłoszone wcześniej podwyżki papierów graficznych nie powinny wpłynąć znacząco na rezultaty 3. kwartału – oczekuje się, że znajdą one swoje odbicie dopiero we wrześniowych wynikach sprzedaży. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso