Linia do oprawy zeszytowej MM Primera 130 w drukarni Offset Druk
29 lip 2011 11:36

Pierwsza połowa br. jest dla rzeszowskiej drukarni Offset Druk okresem wzmożonych inwestycji, realizowanych z myślą o nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Park Naukowo-Technologiczny”. Wraz z uruchomieniem nowego systemu CtP, pełnoformatowej maszyny offsetowej oraz kilku urządzeń introligatorskich w połowie czerwca rozpoczęła tu pracę linia do oprawy zeszytowej Primera 130 firmy Müller Martini. Niebawem zostanie ona uzupełniona o nowe urządzenie tego producenta - linię do oprawy klejonej. Dzięki inwestycjom firma Offset Druk ponaddwukrotnie zwiększyła swoje moce produkcyjne w zakresie oprawy zeszytowej. Zarówno sprzęt do obróbki końcowej, jak i rozwiązanie CtP oraz maszyna drukująca zostały częściowo sfinansowane ze środków unijnych. Jak podkreśla Adam Motyka, właściciel firmy Offset Druk, wszystkie pozyskane maszyny są nowe, a część z nich oferuje poziom technologiczny nieosiągalny dotychczas nie tylko w jego drukarni, ale i w innych przedsiębiorstwach poligraficznych w naszym kraju: „Nasza drukarnia od zawsze inwestowała wyłącznie w nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązania. Podobnie rzecz się ma z nową maszyną drukującą KBA Rapida 106, która niejako „wymusiła” pozostałe inwestycje w przygotowalnię i obróbkę po druku; oferuje ona liczne rozwiązania rzadko bądź w ogóle niespotykane w polskich drukarniach. Mam tu na myśli zarówno jej bogate wyposażenie w zakresie kontroli jakości druku, jak też liczne opcje uszlachetniania, dostępne za sprawą dwóch wież lakierujących, podwójnego suszenia i wydłużonego wykładania. Podobnie rzecz się ma z nowym taśmowcem firmy Müller Martini – Primera 130. Oferuje on zaawansowane funkcje i rozwiązania do tej pory niestosowane w naszej drukarni. Wykonujemy przede wszystkim różnorodne prace z zakresu produkcji akcydensowej i reklamowej, z których ok. 50 proc. oprawiamy właśnie zeszytowo, dlatego posiadanie zupełnie nowego, rozwiniętego technologicznie rozwiązania do szycia drutem stało się koniecznością.” W wersji pracującej w Rzeszowie linia Primera 130 oferuje prędkość 13 tys. taktów/h i składa się z: sześciu automatycznych nakładaków, falcującej stacji okładek, urządzenia szyjącego drutem, trójnoża i układarki krzyżowej Perfetto. Wśród interesujących rozwiązań, z których część pojawiła się na specjalne życzenie kierownictwa drukarni Offset Druk, warto wymienić m.in. system pomiaru składek zintegrowany z systemem sterowania maszyną, który wpływa na skrócenie czasu jej narządzania. Precyzyjny agregat szyjący, stanowiący „serce” linii Primera 130, wyposażono w trzy rodzaje stosowanych od niedawna w tej maszynie głowic szyjących typu Q (Quick Setup): standardowe, zwężane oraz oczkowe. Jej kolejny zespół – trójnóż – posiada m.in. funkcje automatycznego ustawiania prowadnic wprowadzających produkt, synchronizacji taktu dla automatycznego ustawiania ruchu jarzma z zamocowanymi na nim nożami oraz pneumatycznego blokowania noży obcinających główki i stopki. Trójnóż wyposażony jest w urządzenie do produkcji podwójnym użytkiem oraz urządzenie do sztancowania otworów w obcinanych produktach. To znacznie zwiększa wydajność maszyny przy oprawie produktów o mniejszych formatach i pozwala na pominięcie dodatkowej operacji technologicznej, jaką jest wiercenie otworów, zmniejszając tym samym koszty produkcji. Proces technologiczny uzupełnia wyposażona w system Amrys układarka krzyżowa Perfetto, w której następuje układanie gotowych produktów w stosy o dowolnej wysokości oraz wyprowadzanie ich z linii. Parametry nastawcze pobierane są przez układarkę bezpośrednio z systemu sterowania maszyny. Mówi Adam Motyka: „Dzięki tej inwestycji nasze moce produkcyjne w zakresie oprawy zeszytowej zostały zwiększone o 150 proc. Obecnie w nowej linii oprawiane są przede wszystkim katalogi czy broszury drukowane w maszynie KBA, ale zakładamy, że do końca roku będzie ona obłożona także produkcją z dwóch pozostałych maszyn, jakie użytkujemy. Docelowo bowiem pod jednym dachem chcemy zgromadzić cały nasz park sprzętowy.” Adam Motyka podkreśla też: „Niezmiernie ważna jest dla nas bliskość serwisu firmy Müller Martini, który mieści się w Krakowie. Nasz „opiekun” z jej ramienia – pan Przemysław Starak – jest z kolei osobą, która bardzo nam pomogła przy skonfigurowaniu linii introligatorskich oraz służyła swoją radą podczas całego procesu inwestycyjnego.” Opracowano na podstawie informacji firmy Müller Martini