Usługi serwisowe Müller Martini pod jedną nazwą
1 sie 2011 12:05

Od sierpnia br. firma Müller Martini grupuje pod jedną wspólną nazwą MMServices wszystkie dotychczas świadczone usługi serwisowe: MMStartup Zarządzanie projektami, instalacje i uruchomienie, relokacje maszyn MMRepair Części zamienne, serwis naprawczy MMRemote Wsparcie telefoniczne, zdalny serwis MMUptodate Aktualizacje, modernizacje i rozbudowy MMInspect Przeglądy, konserwacje MMImprove Szkolenia, nadzór produkcyjny MMSelect Indywidualne umowy serwisowe Działanie to jest zgodne z ogólnoświatową strategią firmy Müller Martini mającą na celu standaryzację co do zakresu i jakości usług świadczonych we wszystkich krajach. Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej firmy. Opracowano na podstawie informacji firmy Müller Martini