Norma dla druku cyfrowego
31 sie 2011 14:36

Instytut Fogra opublikował standard procesowy dla druku cyfrowego pod nazwą Fogra PSD. Jest on oparty na koncepcji standaryzowanego procesu druku offsetowego (Process Standard Offset – PSO). Podczas gdy PSO bazuje na normie ISO 12647-2, Fogra PSD wykorzystuje rodzinę norm 15311. Ten nowy standaryzowany proces zapewnia produkcję bez zakłóceń dzięki jasnym definicjom i obiektywnym kryteriom. Na wszystkich etapach produkcji, tak z punktu widzenia ekonomicznego, jak i technicznego, wartości docelowe i tolerancje są jasno określone. Jest to szczególnie ważne w druku cyfrowym, gdzie etapy produkcji, stosowane materiały i procesy są bardzo zróżnicowane. Fogra PSD realizuje trzy cele, którymi są: badanie różnych procesów produkcyjnych pod względem ich zdolności do osiągnięcia stałej jakości druku; ustalenie komunikacji w dziedzinie koloru polegającej na zapewnieniu wiernej reprodukcji; badanie całego przebiegu produkcji pod kątem możliwości zapewnienia stałej jakości. Na podstawie „Viscom” nr 16/2011 opracowała IZ

cript>