Agfa po 2 kwartałach 2011
1 wrz 2011 13:09

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał 2011 roku. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r., przychody grupy zwiększyły się o 3,7 proc. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wyniósł w nim 36 mln euro, zaś zysk netto 4 mln euro, pomimo wysokich cen surowców i wciąż niepewnej sytuacji ekonomicznej w skali całego świata. W tym samym okresie Agfa Graphics odnotowała przychody ze sprzedaży wielkości 405 mln euro, co oznacza 3,6 proc. wzrost w porównaniu z 2. kwartałem 2010. Biorąc pod uwagę całe 1. półrocze 2011, w stosunku do ub.r. Agfa Graphics zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży o 7,5 proc., zaś grupa Agfa-Gevaert o 7,1 proc. Pomimo niekorzystnych różnic kursowych, w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w 2. kwartale 2011 Agfa Graphics zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży o 3,6 proc. (5,8 proc. wyłączając różnice kursowe) do poziomu 405 mln euro. W dziale prepressu firma z powodzeniem realizowała zaplanowane wcześniej podwyżki cen na produkty filmowe. Wraz ze spadkiem popytu rynkowego na te wyroby zaowocowało to niższymi przychodami Agfa Graphics w segmencie CtF. Firma odnotowała z kolei wzrost w obszarze cyfrowych systemów CtP. W dziale inkjetu przemysłowego firma zrealizowała wyższe przychody ze sprzedaży, będące efektem zarówno wzrostu zewnętrznego, jak i organicznego. W dziale systemów druku wielkoformatowego szczególnie dobrze radziła sobie rodzina ploterów :Anapurna. Wysokie ceny surowców i presja konkurencyjna w dziale CtP nie pozostały bez wpływu na zyskowność Agfa Graphics. Marża zysku brutto spadła w związku z tym do 25,7 proc. z 33,2 proc. w 2. kwartale 2010. Przychody grupy Agfa-Gevaert wyniosły w pierwszych dwóch kwartałach br. 1,499 mld euro, co oznacza wzrost o 7,1 proc. w porównaniu z 1. półroczem 2010. Zysk brutto w omawianym okresie wyniósł 447 mln euro (spadek o 9,5 proc.), zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) 122 mln euro, zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) 76 mln euro. Z kolei przychody Agfa Graphics w pierwszych 6 miesiącach 2011 wyniosły 791 mln euro (wzrost o 7,5 proc.). Zysk operacyjny z działalności podstawowej nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA) wyniósł w 1. półroczu tego roku 52,1mln euro, zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) 31,8 mln euro. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa