Nowoczesna technologia szycia drutem w Centrum Usług Drukarskich
8 wrz 2011 10:16

W Centrum Usług Drukarskich z Rudy Śląskiej ostatnio zrealizowano znaczące inwestycje w zakresie obróbki po druku. Wśród nich znalazła się m.in. linia do szycia drutem Müller Martini Presto E90. Zakup ten został zrealizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE i jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych inwestycji (do których należy kupno maszyny drukującej w formacie B1). „Nasze tegoroczne zakupy sprzętowe wpisują się w wieloletni trend modernizacji i usystematyzowania pracy całego przedsiębiorstwa – podkreśla Henryk Miler, właściciel Centrum Usług Drukarskich. – Po inwestycjach w system CtP, pełnoformatową maszynę drukującą, urządzenia do druku cyfrowego oraz liczne rozwiązania informatyczne przyszła pora na unowocześnienie części związanej z introligatornią. Ze względu na specyfikę naszej produkcji, która opiera się na różnego rodzaju wyrobach realizowanych na trzech maszynach arkuszowych, zakupiliśmy nową krajarkę, złamywarkę oraz uruchomioną w połowie maja zaawansowaną linię do szycia drutem Müller Martini Presto E90, która jest inwestycją w ramach projektu wdrażania innowacyjnej linii introligatorskiej w celu wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym. Stała się ona niezbędna wobec rosnących wymagań ze strony klientów w zakresie oprawy zeszytowej, zarówno pod względem czasu realizacji zleceń, jak i palety obsługiwanych przez nas formatów.” Model Presto E90 po raz pierwszy został zaprezentowany podczas targów drupa 2008. W konfiguracji dostarczonej do CUD linia składa się z 6 automatycznych nakładaków, falcującej stacji podawania okładek, zespołu szyjącego, trójnoża oraz układarki krzyżowej Apollo. Urządzenie pracuje z wydajnością do 9 tys. taktów/h, charakteryzuje się wysokim poziomem automatyki. „Ta cecha maszyny, poza ceną i marką dostawcy, była dla nas niezwykle istotna przy rozpatrywaniu ofert różnych producentów – kontynuuje Henryk Miler. – Dzięki rozwiniętej automatyce urządzenie oferuje błyskawiczny narząd, a pod względem szerokiego zakresu obsługiwanych formatów pozostawia konkurencję w tyle. Było to dla nas istotne, gdyż jakiś czas temu zmieniliśmy profil produkcji z pół- na pełnoformatową i procesy introligatorskie stały się swego rodzaju „wąskim gardłem”. Dziś, m.in. za sprawą inwestycji w linię Presto E90, to ograniczenie zostało zlikwidowane.” Na życzenie kierownictwa firmy CUD automatyczne nakładaki oraz stacja okładki linii Presto E90 zostały dodatkowo wyposażone w automatyczny system wykrywania błędów ASIR 3. Dzięki temu wyeliminowano problem błędów powstających w produktach drukowanych jednocześnie w kilku wersjach językowych. Kolejne istotne cechy tego taśmowca to m.in: praca na serwonapędach w agregacie szyjącym wpływająca na skrócenie czasu przyrządu oraz zwiększenie jego elastyczności; wyposażenie maszyny w trzy rodzaje głowic szyjących typu Q (Quick Setup) – standardowe, zwężone oraz oczkowe; narządzanie trójnoża bez użycia narzędzi; automatyczne odnajdywanie taktu w sekcjach automatycznych nakładaków składek, podawania okładki, maszyny szyjącej oraz trójnoża; układanie stosów o zadanej wysokości oraz wyprowadzanie ich z maszyny. Linia Presto E90 oferuje też możliwość podwójnej produkcji wpływając na zwiększenie wydajności pracy całego działu introligatorni. System Presto E90 pracuje w Centrum od maja i przez tych kilka miesięcy pozwolił firmie na pozyskanie nowych klientów i zleceń. Opracowano na podstawie informacji firmy Müller Martini