I Ogólnopolskie Forum Druku Transakcyjnego i Korespondencji Masowej
27 wrz 2011 15:04

Centrum Komputerowe ZETO SA Łódź jest organizatorem I Ogólnopolskiego Forum Druku Transakcyjnego i Korespondencji Masowej, które odbędzie się 25 października br. w hotelu andel's w Łodzi przy ul. Ogrodowej 17. Zostaną poruszone następujące tematy: Papier vs e-mail – czy nadszedł zmierzch papierowej korespondencji? Praktyczne zastosowanie technologii druku kolorowego w dokumentach transakcyjnych Kopertowanie bez kopert Zarządzanie sprzedażą poprzez dołączanie personalizowanej oferty do korespondencji cyklicznej – Transpromo Redukcja kosztów korespondencji poprzez sprzedaż powierzchni reklamowych na dokumentach Nowe kanały reklamy – White Space Management Uczestnicy Forum wysłuchają prezentacji przedstawicieli firm będących partnerami technologicznymi konferencji: - Zintegrowana komunikacja z klientami w strategii przedsiębiorstwa – Paweł Walczak, GMC Software Technology - Nowoczesne rozwiązania dla współczesnego marketingu bezpośredniego – Agnieszka Bączyk, Docufield - Dokumenty transakcyjne jako narzędzie marketingu zintegrowanego – Stanisław Pieczara, Xerox - Transpromo. Zamień koszty druku w strumień przychodów – Thomas Wimmer, Kodak - TransPromo – przykłady praktycznych zastosowań. Inkjet – uniwersalna technologia do wysokonakładowego druku kolorowego - Oce Początek konferencji o godz. 10.00, zakończenie – około godz. 16.00. „Poligrafika” jest jednym z partnerów medialnych Forum. Opracowano na podstawie informacji organizatora