Rozwiązania firmy Ferag w drukarni Pro Media
28 wrz 2011 11:24

Drukarnia Pro Media w Opolu, założona w 1998 roku, to dziś jeden z 5 zakładów gazetowych wchodzących w skład grupy Media Regionalne. Jej produkcja w połowie bazuje na własnych tytułach, w połowie zaś na zleceniach zewnętrznych. Gros tych ostatnich stanowią regionalne tygodniki (ok. 30) i gazety codzienne o bardzo zróżnicowanych nakładach. Właśnie to zróżnicowanie oraz fakt zakupu maszyny drukującej o prędkości 35 tys. egz./h spowodowały, że w drukarni musiało pojawić się zautomatyzowane rozwiązanie umożliwiające sprawną obsługę finalnego produktu. „Wkrótce po decyzji o zakupie maszyny drukującej Solna rozpoczęliśmy rozmowy z firmą Ferag na temat rozwiązania, które będzie w jak największym stopniu dostosowane do naszej produkcji – mówi Marcin Wilczyński, dyrektor drukarni Pro Media. – Zależało nam nie tylko na większej automatyce i wydajności, ale też na możliwości regionalizacji finalnych pakietów z gazetami.” Całe rozwiązanie składa się z dwóch linii pozwalających na jednoczesny i niezależny od siebie odbiór egzemplarzy z dwóch sekcji maszyny Solna; w każdej z wież drukujących można wykonać strony w pełnym kolorze, a konfiguracja maszyny umożliwia jednoczesny druk dwóch produktów 24- bądź 32-stronicowych. „To bardzo ważne, gdyż pozwala na wydrukowanie pełnokolorowej 56-stronicowej gazety w jednym przelocie. Maszyna jest wyposażona w dwa złamywaki (jeden z nich z możliwością zszywania), obsługując produkcję zarówno dwu-, jak i trójłamową” – mówi M. Wilczyński. Produkty są odbierane z pomocą jednej ruchomej stacji, a następnie przekazywane transporterami TTR do części ekspedycyjnej. Obie linie zakończone są układarkami, pierwsza – urządzeniem w wersji konwencjonalnej, druga – dwoma trójkomorowymi urządzeniami ABL. Te ostatnie są dodatkowo wyposażone w stanowiska do oznaczania pakietów. „Moim zdaniem jest to pierwsza w ten sposób zautomatyzowana linia ekspedycyjna w Polsce – dodaje Jacek Bucholc, prezes Ferag Polska. – W pozostałych drukarniach praca tego typu jest wykonywana ręcznie – produkowane są standardowe pakiety po 100 egz., a końcówki zbierane są ręcznie.” „Element regionalizacji pakietów, przypisania ich do miejsca dystrybucji oraz sprzedaży, był dla nas niezwykle istotny przy tworzeniu całego rozwiązania – mówi M. Wilczyński. – Oznacza bowiem zupełnie nowe możliwości, przede wszystkim w zakresie rozprowadzania naszego sztandarowego tytułu – „Nowej Trybuny Opolskiej”, która, zamiast docierać w standardowych pakietach tworzonych u kolportera, może być w odpowiedni sposób przygotowywana do dystrybucji już w drukarni.” Obie linie firmy Ferag mają zostać w całości wdrożone do końca października. Opracowano na podstawie informacji firmy Ferag Polska

cript>