5. Konferencja Meet Kodak Polska
4 paź 2011 13:04

W 5. edycji konferencji Meet Kodak Polska uczestniczyło ok. 150 osób. Odbyła się ona 20 września w hotelu Holiday Inn w podwarszawskim Józefowie. Podczas spotkania firma Kodak zaprezentowała wiele innowacyjnych rozwiązań ze swojej oferty, a także wystąpienia specjalistów i użytkowników jej produktów. Na bogatą agendę konferencji, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, złożyło się niemal 15 wykładów, które dotyczyły: zarządzania procesami i komunikacją od przygotowalni do produkcji poligraficznej; korzyści, jakie może przynieść zastosowanie druku cyfrowego w drukarni offsetowej; opakowań, których najwyższa jakość może stać się doskonałą „etykietą” przedsiębiorstwa wyróżniającą go na tle konkurencji, a także sprzętu i oprogramowania Kodaka do skanowania (bogata oferta Kodaka w tym zakresie była po raz pierwszy prezentowana podczas konferencji Meet Kodak). Tej dawce wiedzy towarzyszył również czas na dyskusję, warsztaty oraz dobrą zabawę. Spotkanie w Józefowie rozpoczęła Jolanta Wiśniewska, dyrektor zarządzająca Kodak Polska, którą wielu uczestników spotkania miało okazję zobaczyć w nowej roli po raz pierwszy. Omówiła m.in. swoją dotychczasową ścieżkę zawodową w firmie Kodak, wyrażając nadzieję, że zdobyte doświadczenie pozwoli jej nie tylko rozwijać firmę Kodak Polska, ale również wspierać klientów firmy w rozwoju ich biznesów. Jolanta Wiśniewska przedstawiła też zaproszonym Freda Kalantari, specjalnego gościa konferencji, dyrektora zarządzającego nowego regionu, w skład którego wchodzi teraz Kodak Polska oraz wiceprezesa Eastman Kodak Company. Fred Kalantari przedstawił strategie Kodaka w zarządzanym przez niego regionie – krajów Europy Wschodniej i Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski. Jako kolejna wystąpiła Jolanta Michalczyk, która od początku września objęła funkcję menedżera sprzedaży w segmencie rozwiązań druku cyfrowego na kraje Europy Wschodniej i Rosji. Zaprezentowała referat dotyczący rozwoju nowych technologii w kontekście przyszłości druku, zwracając uwagę na szybki rozwój nowych technologii, które nie pozostają obojętne dla branży poligraficznej. Po pierwszej, ogólnej części spotkania goście następnie mogli sami dokonać wyboru interesującej ich tematyki, udając się na wybrane przez nich seminaria. Więcej – w październikowej „Poligrafice”. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak Polska