SI Świt z własną drukarnią
6 paź 2011 13:03

Spółdzielnia Inwalidów ŚWIT uruchomiła w Radomiu oddział oferujący kompleksowe usługi poligraficzne. Nowoczesny park maszynowy i własne zaplecze maszyn introligatorskich pozwolą SI Świt na walkę o pozycję silnego gracza na rynku usług związanych z pełnym zakresem drukowania wszelkich materiałów reklamowych, informacyjnych oraz druków akcydensowych. „W naszej drukarni trwają już prace nad realizacją pierwszych zamówień. Jestem przekonana, że na mocno konkurencyjnym rynku, jakim są usługi poligraficzne, własna, nowoczesna drukarnia to dodatkowy atut ważny dla naszych obecnych i przyszłych partnerów handlowych. Wykonując prace poligraficzne na najwyższym poziomie możemy proponować klientom jeszcze korzystniejsze ceny. To nas wyróżnia spośród innych podmiotów oferujących ten rodzaj usług. Jeśli dodamy do tego kompleksowość naszej oferty i inne korzyści płynące ze współpracy z naszą firmą, np. możliwość redukcji kosztów, otrzymamy jedną z najlepszych ofert dostępnych na rynku ’’ – mówi Joanna Lange, dyrektor ds. usług SI Świt. SI Świt posiada status zakładu pracy chronionej. Współpraca z firmą pozwala więc na zredukowanie obowiązkowych składek na rzecz PFRON (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych firmy zatrudniające powyżej 25 pracowników są zobowiązane do odprowadzania miesięcznych składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze składek zwolnione są tylko te firmy, w których osoby niepełnosprawne stanowią co najmniej 6 proc. wszystkich zatrudnionych) przy jednoczesnym wspieraniu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Opracowano na podstawie informacji firmy SI Świt