KBA Day Seminar na Politechnice Łódzkiej
24 paź 2011 10:15

14 października w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyła się konferencja techniczna firmy KBA, przygotowana z myślą o kadrze naukowej i studentach tej uczelni. Przedstawiciele koncernu, zarówno z niemieckiej centrali, jak i firmy KBA CEE odpowiedzialnej m.in. za obszar Polski, zaprezentowali uczestnikom spotkania sylwetkę tego najstarszego producenta maszyn drukujących oraz wybrane rozwiązania z jego oferty. KBA Day Seminar zapoczątkowało też bliską współpracę między łódzką uczelnią i KBA. Spotkanie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, oficjalnie rozpoczął dr inż. Marek Kryczka, reprezentujący kadrę naukową IPiP PŁ. Powitał on obecnych w Łodzi przedstawicieli firmy KBA, m.in. Svena Strzelczyka – dyrektora handlowego KBA odpowiedzialnego za sprzedaż arkuszowych maszyn offsetowych w krajach bloku wschodniego i Europy Środkowo-Wschodniej oraz Olivera Beckera – prezesa firmy KBA CEE, która obejmuje swym zasięgiem Polskę, Czechy i Słowację; przedstawicieli mediów oraz studentów 2. i 3. roku kierunku „papiernictwo i poligrafia”. Sven Strzelczyk przedstawił historię koncernu, jego obecną strukturę i ofertę maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem offsetu arkuszowego. Przytoczył też dane liczbowe obrazujące wzrost zarówno globalnego rynku maszyn poligraficznych (z 3,9 mld euro w 2009 roku do 4,4 mld euro w 2010), jak i przychodów KBA (1,179 mld w roku 2010). Podkreślał rosnące znaczenie krajów i regionów rozwijających się, m.in. Polski, która w ub.r. była 7. pod względem wielkości sprzedaży rynkiem KBA, a jej udział w obrotach regionu wynosi ok. 25 proc. Do sukcesów odnoszonych przez KBA w Polsce nawiązał Adam Ślażyński, dyrektor sprzedaży maszyn małoformatowych KBA CEE. Przypomniał, że od 2005 r., kiedy firma KBA zaczęła bezpośrednie dostawy na polski rynek, w krajowych drukarniach rozpoczęło pracę ponad 100 maszyn półformatowych z serii Performa i Rapida. Następnie przedstawił najciekawsze rozwiązania technologiczne wprowadzone w modelach: półformatowym Rapida 75E i ćwierćformatowym Genius 52UV. Paweł Krasowski – odpowiedzialny m.in. za wsparcie techniczne działu sprzedaży KBA CEE i Grzegorz Szymczykowski – dyrektor sprzedaży maszyn wielkoformatowych przygotowali wspólnie cztery prezentacje. Pierwsza z nich, zatytułowana „Najwyższy stopień automatyzacji”, omawiała liczne systemy automatyzujące i usprawniające pracę maszyn Rapida oraz wpływające na większą łatwość ich obsługi. Kolejna prezentacja była poświęcona stosowanym w maszynach arkuszowych KBA rozwiązaniom w zakresie uszlachetniania inline i kontroli jakości. W części związanej z systemami kontrolno-pomiarowymi na wstępie prelegenci opowiedzieli o technikach pomiarowych stosowanych w druku offsetowym, działających na zasadzie offline, online i inline, by przejść do rozwiązań oferowanych przez KBA. Ostatnie wystąpienie P. Krasowskiego i G. Szymczykowskiego było poświęcone wielkoformatowym offsetowym maszynom arkuszowym KBA. Uzupełnieniem referatów na temat KBA i jej rozwiązań była prezentacja Vincenta Van Der Heijdena – właściciela i dyrektora firmy Vinfoil, produkującej systemy nanoszenia folii na zimno w trybie inline, współpracujące z arkuszowymi maszynami KBA. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej IPiP PŁ. W trakcie konferencji odbyło się spotkanie przedstawicieli KBA z kierownictwem instytutu, na którym uzgodniono warunki współpracy między niemieckim producentem maszyn i łódzką uczelnią. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA